Szilágyi Zsolt

Hivatal: MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 25-ös szoba
Telefon: (36)-(1)-224-6700/161
E-mail: szilagyi.zsolt@btk.mta.hu

1970-ben született Miskolcon. Egyetemi tanulmányait az ELTE Belső-ázsiai Tanszékének mongol szakán és a Miskolci Egyetem történelem szakán végezte. Mindkét intézményben 1999-ben diplomázott. 1995-ben fél évet tanult a Mongol Állami Egyetemen, ahová – immár kutatóként – 2000-ben és 2004-ben is visszatért egy-egy szemeszterre. 1999-2002 között az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Mongolisztikai Doktori Programjának állami ösztöndíjas hallgatója volt.

2005-ben summa cum laude minősítéssel védte meg a teokratikus mongol államról szóló doktori értekezését. 2008-ban felvételt nyert az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájába. Kutatási témája a buddhista egyház társadalmi szerepének és a szomszédos nagyhatalmak politikájának a modern mongol állam kialakulásának folyamatára gyakorolt hatása volt. Történettudományi doktori disszertációját summa cum laude minősítéssel védte meg 2011-ben.

2003 óta az MTA kutatója. Munkáját az MTA-ELTE Altajisztikai Kutatócsoportjában előbb mint tudományos segédmunkatárs, majd mint munkatárs végezte. 2007 óta az MTA Néprajzi Kutatóintézet (2012-től MTA BTK Néprajztudományi Intézet) munkatársa, 2011-óta tudományos főmunkatárs.

Oktatói munkáját 1999-ben doktoranduszként kezdte az ELTE Belső-ázsiai Tanszékén. Tanított klasszikus és modern mongol nyelvet, belső-ázsiai és mongol történelmet, társadalom- ás vallástörténetet. 2004 óta az ELTE Mongol Nyelvészeti Doktori Program (2011 óta Mongolisztikai Doktori Program) alapító tanára.

1992-től tagja az MTA és a Mongol Akadémia közös expedíciójának. Rendszeresen végez kutatásokat és terepmunkát Mongóliában, Kínában, kutatott a burját területeken. Több OTKA pályázat résztvevő kutatója és témavezetője, az MTA és a Kínai Társadalomtudományi Akadémia együttműködésében folyó kutatási program vezetője. Irányított az UNESCO által támogatott nemzetközi projektet, és tagja volt az EU ETNOFOLK programnak is.

Rendszeresen publikál magyar és idegen nyelven. Számos hazai és nemzetközi konferencia előadója és szervezője volt. A Kőrösi Csoma Társaság tudományos titkára, a Magyar Vallástudományi Társaság elnökségi tagja.

Kutatási témái: belső-ázsiai és mongol állam- és társadalomtörténet, az állam és a buddhista egyház kapcsolata, az egyház szerepe a poszt-szovjet korszakban, Kína mongol és török nyelvű kisebbségeinek vizsgálata, vallásetnológiai kutatások, forráskutatás.

Publikációk

x