Szivák Júlia

Hivatal: Sophianum, 101-es szoba
E-mail: szivak.julia@btk.ppke.hu

2015-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok mesterképzésén, 2013-ban szerzett BA diplomát az ELTE keleti nyelvek és kultúrák alapszak indológia szakirányán. 2013 óta ugyanitt az indológia mesterszak hindí szakirányán tanul. Tanulmányai során a 2013–2014-es, illetve a 2014–2015-ös tanévben is Köztársasági ösztöndíjban részesült.

A 2013–2014-es tanév őszi félévét a Campus Hungary pályázat ösztöndíjával a heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität Dél-Ázsia Intézetében töltötte, ahol a hindí és urdú nyelv mellett dél-ázsiai politikatörténetet és a régió nemzetközi kapcsolataival foglalkozó órákat hallgatott. A 2014–2015-ös év őszi félévét pedig Bonnban, a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Politikatudományi Intézetében töltötte, Erasmus ösztöndíjjal.

A 2014–2015-ös tanév tavaszi félévében az ELTE Indológia Tanszék gyakornokaként a hindí nyelvoktatásban vett részt, 2015 szeptembere óta pedig a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.
Elsősorban a modern dél-ázsiai régió társadalmi, politikai folyamatai állnak érdeklődése középpontjában, de a térség nyelvi és kulturális sokszínűsége is foglalkoztatja. Angol, német, hindí és urdú nyelven beszél felsőfokon.

x