Tamás Csaba Gergely

Hivatal: PPKE JÁK 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30., 237/A szoba
Telefon: 36-1-429-7237
Elérhetőség: tamas.csaba.gergely@jak.ppke.hu

2002-ben végzett a PPKE jogi karán, majd 2003-ban Master of Advanced European Studies diplomát szerzett a Bázeli Egyetemen. 2012-ben fejezte be doktori tanulmányait, értekezésének témája: japán alkotmánytörténet.

2004 óta a PPKE Jogtörténeti Tanszékének mb. oktatója, 2005 októbere óta pedig az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának munkatársa.

Graduális tanulmányai alatt Salzburgi Egyetem jogi karán Erasmus ösztöndíjasként egy félévet, Strasbourgban a Faculté Internationale de Droit Comparé képzésén, illetve Kiotóban a Kyoto-program keretében 3-3 hetet töltött el. 2011-ben elnyerte a Japan Foundation kutatói ösztöndíját, amelynek révén öt hétig folytatott kutatásokat Kiotóban, az International Research Center for Japanese Studies központban.

Kutatási területe a japán alkotmánytörténet.

x