CV kurzusok hirdetésének feltétele

Tudnivalók a CV tárgyak felvételéről 

Az Intézet hatáskörébe tartozó valamennyi BA és MA szakra járó hallgató CV
tárgyfelvételt abban az esetben kérhet, ha:

- az adott tárgy elvégzésének hiánya az egyetlen akadálya az
abszolutórium kiállításának
- a kérvényező legalább 4 lezárt félévvel rendelkezik
- a kérvénnyel érintett tárgyidőszak előtti félévben az adott tárgyat felvette
és legalább 2 alkalommal megkísérelte a vizsgát, de az eredménytelenül zárult.

A CV tárgy felvétele lehetőség, de nem jog, melyről a tárgyat oktató tanár
jogosult dönteni, kivételes méltánylást érdemlő esetekben;
a fenti feltételek megléte alapvető feltétele a CV tárgy felvétel engedélyezésének.
x