Tehetséggondozó pályázatra készült tanulmányok


2011 februárjában közel 1 millió forintot nyert tanszékünk a Történettudományi Intézettel közösen egy tehetséggondozó pályázaton. Az NTP-OKA-XXII pályázat keretében 11 nemzetközi tanulmányok szakos hallgató szakmai fejlődését segítették a tanszék oktatói. A tehetségműhely BA és MA hallgatói a pályázat 4 hónapja alatt alapos kutatómunkát végeztek az általuk kiválasztott területen és ennek eredményét egy egyívnyi esszében foglalták össze.
A 2011. április 27-28-án megrendezett Tehetségnapon, „A XX. és a XXI. század nagy konfliktusai és megoldási kísérletei” című konferencián színvonalas előadásokban bizonyították képességeiket. A Tehetségnap programja nyitott volt az érdeklődő hallgatók előtt, így nem csak a Tehetségműhely résztvevői, de más diákok is részt vehettek rajta tanári ajánlás alapján. A hallgatók érdeklődése nyomán kirajzolódó 13 témát 3 szekcióba (A hatalmi átrendeződés a globális világban, Konfliktusok az iszlám világban és Emberi jogok) osztottuk, amelyek első három helyezettjének teljesítményét oklevéllel ismerte el a szakmai zsűri. A zsűri elnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem Civilizációs és regionális tanulmányok Központjának vezetője, Zsinka László kiemelte a szakmai igényesség mellett a hallgatók érdeklődését egymás munkája iránt, a lelkes hangulatot.
A pályázat lehetővé tette, hogy a szekciók győzteseit és a Tehetségműhely keretében készült pályaműveket anyagilag is elismerjük. A Tehetségműhely keretében elkészült legjobb esszéket az alábbiakban olvashatják.
 

Árok Norbert

Bernáth Eszter

Felföldi Rita

Günsberger Dóra

Juhos Anna

Laucsek Tamás

Lorencsics Emese

Reinisch Réka

Végh Eszter

Vigóczki Máté

Zalaföldi Alexandra

x