Ádám Anikó

elérhetőség: adam.aniko@btk.ppke.hu


Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Romanisztikai Intézet
Francia Tanszék
Tanszék- és intézetvezető egyetemi docens

Tanulmányait Szegeden végezte, a József Attila Tudományegyetemen, itt szerezte 1985-ben magyar-francia szakos középiskolai tanári diplomáját. Ezután a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként az Irodalomtudományi Intézetben végzett kutatásokat, majd 1990-től a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Francia Tanszékének adjunktusa lett. 1995-től a fehérvári Kodolányi János Főiskola Francia Tanszékén tanított. Közben a Francia Intézet tanára lett, ugyanitt a Le Pont des Arts című folyóirat főszerkesztője is volt. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetemen megszerezte PhD fokozatát. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Tanszékének 2000 óta főállású oktatója, először adjunktusként, majd docensként.

Kutatási területei az összehasonlító irodalomtudomány, a XIX. és XX. századi francia irodalomtörténet, az irodalmi szöveg és a képzőművészetek kapcsolata.

x