B. Szabó Dezső

SZAKMAI ÉLETRAJZ

PhD Szabó Dezső 1969. 02. 09., Budapest

Elérhetőség: szabodezso@yahoo.com

Tanulmányok

1975-1983: Általános Iskola, Pilisszentiván
1983-87: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom
1988-1995: ELTE BTK Budapest: Történelem - német
1989: Friedrich Schiller Universität Jena: germanisztika
1991-92: Eberhard Karls Universität Tübingen: történelem, politológia, irodalomtudomány
1994 Angol nyelvi képzés Mayflower College Plymouth (GB)
1997-1998: Eberhard Karls Universität Tübingen: médiaelmélet, irodalomtudomány
1997 Könyvkiadói szakmai, jogi és gazdasági ismeretek elmélet és gyakorlat a Baden-Württemberg-i Tartományi Munkaközpont szervezésében Tübingenben
1997-2000 Doktori képzési tanulmányok az ELTE BTK Germanisztikai Intézetének Német Irodalomtudományok PhD-iskoláján
2005 PhD-fokozat megszerzése. A doktori disszertáció címe: A Pester Lloyd, mint a német és a magyar irodalom közvetítője 1918-1933
2007 Vezetői készségfejlesztő „coaching" tréning a köztisztviselői vezetői továbbképzési program keretében.
2009 Részvétel a vezetői ismereteket, készségeket fejlesztő tréning és műhelymunka c. továbbképzési programon a Creanova Kft. szervezésében
2010- Részvétel angol EU-szaknyelvi kurzuson az International House szervezésében

Diplomák:
Történelem szakos bölcsész és tanári diploma (1994)
Német szakos bölcsész és tanári diploma (1995)
Közigazgatási alapvizsga (2003)
Közigazgatási szakvizsga (2007)

Munkahelyek, munkamegbízások:

1993-1995: A GATE Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémiájának német szaknyelvi tanára
1994- folyamatosan az ELTE BTK Germanisztika Intézetének adjunktusa
1998-1999 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma munkatársa, a Lipcsei Nemzetközi Könyvvásár, majd az 51. Nemzetközi Frankfurti Könyvvásár magyar nemzeti kiadói bemutatkozásának projektvezetője
1999-2000 Az Európa Intézet Budapest munkatársa, nemzetközi referense
2000-2004: A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma köztisztviselője, a Magyar Köztársaság Stuttgarti Kulturális Intézetének tudományos és kulturális titkára
2006- az ELTE Germanisztikai Intézete adjunktusa
2005-2006 A Terror Háza Múzeum „A magyarországi németek kitelepítése" c. kiállításának projektvezetője, interjúk, tanulmányok, kísérőszövegek készítése
2006-2010 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium osztályvezetője, a Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkárság titkárságvezetője
2010- A Balassi Intézet nemzetközi igazgatója
2012-folyamatosan A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felkért előadója, szakdolgozati témavezetője és vizsgáztatója kulturális diplomácia MA-szakirányon
2014. július 1- A Külgazdasági- és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára
2014. december 1- A Balassi Intézet nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója
Nyelvismeret:
Német nyelv, felsőfokú állami nyelvvizsga
Angol nyelv, felsőfokú állami nyelvvizsga

Ösztöndíjak:

1991-1992: DAAD éves egyetemi ösztöndíj Tübingenben
1992: A svájci újságíró-szövetség ösztöndíja Fribourgban és Luzernben
1994: A Robert Schumann Foundation ösztöndíja Brüsszelben és Strassbourgban
1997: a KAAD éves ösztöndíja Tübingenben
1999: A bécsi Südost-Institut kutatási ösztöndíja
1997-2000 Az ELTE BTK PhD-ösztöndíja

Praktikumok:

1992: Újságírói gyakorlat és médiaelméleti képzés Wetzikonban (Svájc) a Zürcher Oberländer nevű napilapnál (80.000 példányszám)
1994: Szakmai gyakorlat az Európa Parlamentnél Brüsszelben és Strassbourgban

Közéleti és tudományos tevékenység:

1992-93: A kétnyelvű Szentiváni újság/Sanktiwaner Zeitung főszerkesztője
1993-94: A Magyar Történészhallgatók Egyesületének országos elnökségi tagja, külügyi referense
1995: A magyar delegáció tagja a Történész Világkonferencián Montreal-ban
2005-2007 A Pilisszentiváni Kiemelten Közhasznú Kulturális Közalapítvány elnöke
2007-2010 Az Andrássy Gyula Egyetem Felügyelőbizottságának tagja
2007- Az Osztrák-Magyar Akcióalapítvány Kuratóriumának tagja
2007-2010 Az Európa Tanács CDESR-munkacsoportjának magyar kormányzati tagja
2007-2009 A Nemzetközi Bologna Titkárság Social Dimension-munkacsoportjának magyar tagja
2009- Az MTA köztestületi tagja (Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Irodalomtudományi Bizottság, Német nyelvű irodalmak)

Tudományos tevékenység főbb irányai
Az egyetemi történelemtanulmányok során
Szakdolgozati témámhoz (1994) kapcsolódóan Budapesten és Tübingenben főképp a nyugat-európai középkorral összefüggő témákkal foglalkoztam, valamint egyháztörténettel, kiemelten a pápaság és császárság összeütközésével a 14. században. Ezzel párhuzamosan fordult érdeklődésem az európai kisebbségek felé, történetük, kultúrájuk, művelődéstörténetük foglalkoztat, különös tekintettel a kelet-európai német kisebbségekre.
Az egyetemi germanisztikai tanulmányok során
Szakdolgozati témámhoz (1995) kapcsolódóan Tübingenben az irodalom és a médiák kapcsolódási pontjait vizsgáltam, kiemelten Hans-Magnus Enzensberger médiaelméleti munkái, ill. a Frankfurter Allgemeine Zeitung és a der Spiegel összehasonlító elemzésén keresztül.
PhD-értekezésemhez (2005) kapcsolódóan elsősorban a magyarországi németnyelvű sajtó két világháború közötti történetének kutatása dominált, kiemelten foglalkoztam a magyarországi polgári németnyelvű újságok történetével, míg Tübingenben és Stuttgartban elkészített disszertációm tárgya a Pester Lloyd közvetítő szerepe volt a németnyelvű országok és a magyar kultúra között 1920-1933 között.
A fentieken túlmenően a németnyelvű országok és hazánk kapcsolatai foglalkoztattak leginkább, ezen belül pedig: Németek telepítése Magyarországon a 18. században; osztrák és német sajtókapcsolatok a 19-20. században; európai népességmozgások és a németek kitelepítése 1946-47-ben; az NSZK és az NDK története 1949–1990 között; a magyar-német kapcsolatok a 20. században; a német-magyar kapcsolatok 1918–1933 közötti történetének feldolgozása és dokumentálása. Ezeket a kutatásokat Bécsben, Stuttgartban, Münchenben és Budapesten végeztem.
Tudomány- és oktatásszervezés
Tanulmánykötetek és egyetemi jegyzetek, szöveggyűjtemények szerkesztése, forrásszövegek lefordítása, pályázati koordináció; konferenciaszervezés hazai és külföldi résztvevőkkel; OKTV történelem és német bizottsági tagság, ill. részvétel hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon.
Oktatási tevékenység
1994–2010 között előadásokat és szemináriumokat tartottam az ELTE BTK Germanisztikai Intézetében nappali és a levelező tagozaton. Szorosabban vett területem a 20. századi német történelem és a magyar-német kapcsolatok volt. 1995-től részt vettem a tanártovábbképzésben is Budapesten, Pécsett és Baján. 1998-ban bekapcsolódtam a történelemtanári szaknyelvi képzésbe is, amelyet az Eichstätt-i Katolikus Egyetem szakembereivel együttműködésben szerveztünk meg. 1997-óta nappali, levelező és kiegészítő szakos hallgatók számára szakdolgozati konzultációkat tartok. 2012-óta vendégórákat tartok a Pázmány Péter Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok szakán kulturális diplomácia MA-szakirányon.

x