Boráros-Bakucz Dóra

Bakucz Dóra, PhD

Egyetemi adjunktus

Elérhetőség: bakucz.dora@btk.ppke.hu

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK
Romanisztikai Intézet
Spanyol Tanszék

Tanulmányait az ELTE Bölcsészkarán végezte magyar és spanyol szakon, valamint a spanyol szak keretein belül részt vett a Katalán Filológiai Program specializációs képzésében. Doktori fokozatát ugyanitt, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezte 2010-ben. Comenius ösztöndíjjal egy évig Németországban tanított spanyol nyelvet és magyar kultúrát, 2000-től pedig hét éven keresztül a Károlyi Mihály Spanyol-Magyar Tannyelvű Gimnáziumban dolgozott spanyol-, valamint magyar nyelv és irodalom tanárként. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem spanyol szakának 2006 óta munkatársa, kezdetben óraadó oktatóként, 2011-től pedig adjunktusként. A tanítás mellett műfordítással foglalkozik, katalán és spanyol nyelvből fordít.

Fő kutatási területei: latin-amerikai egypercesek, kortárs spanyol és katalán nyelvű színház, palimpszesztikus irodalom, komparatisztika

Publikációk

x