Borza Natália

Elérhetőség: borza.natalia@btk.ppke.hu

Sophianum 305.

Borza Natália 2013 óta tanít angol szaknyelvi és kultúrismereti tantárgyakat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Angol nyelvpedagógiából 2016-ban szerezte doktori fokozatát az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában summa cum laude minősítéssel. Angol alkalmazott nyelvészeti kutatási területének középpontjában a szaknyelvi regiszteranalízis és az akadémiai kétnyelvűség áll. Doktori kutatása során egy olyan szövegelemző eszközt fejlesztett ki és validált, amely szaknyelvtanárok számára értékes nyelvi adatokat hoz létre.

Korábban akadémiai és szakmai angol nyelvet oktatott az ELTE nemzetközi diákjainak, a Károli Gáspár Egyetem szakfordító-hallgatóinak, valamint a SOTE College McDaniel nemzetközi diákjainak. A Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate Diploma Program) keretén belül oktatói tapasztalata kiterjed az angol nyelvű irodalom és kultúra tanítására, illetve az angol irodalom, angol nyelvészet és filozófia tantárgyak szakdolgozatainak témavezetésére.

Az ELTE Studia Linguistica Hungarica című nyelvészeti folyóiratának szaknyelvi lektoraként tevékenykedett.

Alkalmazott nyelvtudományi tanulmányai mellett filozófiatudományi doktori tanulmányait 2014 és 2017 között a kora újkori filozófia témakörében végezte. Kutatási területe magában foglalja a 17. és 18. századi érzelemfilozófiákat, a Skót Felvilágosodás elme-, tudomány- és vallásfilozófiáját.

publikációk

x