Botos Máté

Hivatal: Sophianum 303.

E-mail: botos.mate@btk.ppke.hu

Eredetileg régész és történelem szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1991-ben, ám az 1989-es év eseményei fokozatosan ráirányították figyelmét a modern kor egyik fő problémakörére, a vallás és a politika összefüggéseire. Az MTA ösztöndíjasaként 1992 és 1995 között folytatott e téren kutatásokat itthon és külföldön; majd 1995–96 során Párizsban, az Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on vallásszociológiát hallgatott, melyből 1996-ban szerzett diplomát. Ezt követően 1998-ban védte meg Budapesten kandidátusi értekezését történelemtudományokból.

Kutatási területe a politikai katolicizmus és az európai kereszténydemokrácia, ezen belül elsősorban e politikai áramlatok eszmetörténeti háttere.

A Magyar Történettudományi Társulat és a Magyar Politikatudományi Társulat tagja, az MTA köztestületi tagja.


Publikációk

x