Gángó Gábor

Hivatal: Sophianum 305

E-mail: gango.gabor@btk.ppke.hu

Gángó Gábor 1991-ben végzett az ELTE magyar nyelv és irodalom – történelem szakán. 1997-ben irodalomtudományból kandidátusi fokozatot, 2004-ben az ELTE Filozófia Doktori Iskolájában PhD-t szerzett. 2002-ben habilitált a Debreceni Egyetemen, 2006-ban szerezte meg az MTA Doktora címet, és 2012-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését.

Oktatóként a Szegedi Tudományegyetemen és a Miskolci Egyetemen tanított. Kutatóként az MTA Irodalomtudományi Intézetében dolgozott, jelenleg az MTA BTK Filozófiai Intézet tudományos tanácsadója. Kutatási területe a politikaelmélet, a nemzetközi kapcsolatok története, magyar és közép-európai politikai eszmetörténet, illetve 17-20. századi filozófiatörténet.

Az MTA Domus Kuratóriuma, az International Studies Association és több magyar tudományos társaság tagja.

Vendégoktatóként és -kutatóként, illetve előadóként Kanadában, Argentínában és a nyugat- és közép-európai országok többségében járt. Publikációi magyar, angol, francia, lengyel, német, román és spanyol nyelven jelentek meg.

A publikációk és az idézettség teljes jegyzéke >

x