Győrffy Dóra

Győrffy Dóra
egyetemi tanár
Hivatal: Sophianum 305
E-mail: gyorffy.dora@btk.ppke.hu

Győrffy Dóra egyetemi BA szintű tanulmányait a Harvard Egyetem politológia szakán végezte, majd MA és PhD fokozatot szerzett a Közép-Európai Egyetem Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok képzésén. Disszertációját 2006-ban védte meg a költségvetési hiány politikai gazdaságtana témában. 2008-ban habilitált a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, értekezésében a költségvetési intézményi reformok elemzésével foglalkozott. 2015-ben szerezte meg az MTA Doktora címet Bizalom és gazdaságpolitika: fejezetek az euró történetéből című értekezése alapján. 2016-ban kapta meg az egyetemi tanári kinevezést.

A PhD fokozat megszerzését követően 2010-ig a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatójaként dolgozott, ahol nemzetközi pénzügyek, Európa-tanulmányok és közpolitikai témákban tartott kurzusokat. Egyetemi kurzusai mellett tanított a Matthias Corvinus Collegium, a Széchenyi István Szakkollégium és a Rajk László Szakkollégium programjaiban. 2010 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, többek között kutatásmódszertant, Európai Uniós ismereteket, nemzetközi pénzügyeket és összehasonlító gazdaságtant tanít.

Számos angol és magyar nyelvű folyóirat-cikke, illetve három angol nyelvű monográfiája jelent meg: Democracy and Deficits: The New Political Economy of Fiscal Management Reforms, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007; Institutional Trust and Economic Policy: Lessons from the History of the Euro, Budapest és New York: CEU Press, 2013; Trust and Crisis Management in the European Union: An Institutionalist Account of Success and Failure of Program Countries, Cham: Palgrave Macmillan (Springer), 2018.
Kutatásai támogatására 2007-ben és 2013-ban elnyerte az MTA Bolyai ösztöndíját. 2011 tavaszán a Collegium Budapest ösztöndíjasa volt. 2011-ben Káldor-díjjal tüntették ki, 2013-ban Bolyai-plakettet kapott.

2011-2016 között az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának titkára, 2017 óta alelnöke.

 

Publikációk
x