Horváth Márton

Elérhetősége: horvath.marton.gergely@btk.ppke.hu

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán francia nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár és általános és alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész diplomák megszerzése után a franciaországi Lumière Lyon 2 Egyetemen végezte el a mesterképzést nyelvtudományok szakon. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Romaniszika Doktori Programján abszolvált 2010-ben. Jelenleg doktorjelölt, témavezetői: prof. Giampaolo Salvi (ELTE) és dr. Gécseg Zsuzsanna (SZTE).

x