Kádár Béla

 

1956-ban a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem pénzügy szakán szerzett oklevelet, közben vendéghallgatóként történelmet és spanyolt hallgatott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1956-1958 között a Magyar Nemzeti Bank Nemzetközi Közgazdasági Főcsoportjában, 1958-1960 között az Elektroimpex Külkereskedelmi Vállalat közgazdasági és piackutató osztályán dolgozott. 1960-tól 1965-ig a Konjunktúra és Piackutató Intézetnél a fejlődő országokat kutató csoport vezetője, főállása mellett 1957 és 1965 között az ELTE BTK spanyol szakán leíró nyelvtant és latin-amerikai történelmet oktatott. 1965-től 1988-ig az MTA Afro-ázsiai Kutatóközpontja, illetve az annak átszervezése során kialakított Világgazdasági Kutatóintézet munkatársa, tudományos osztályvezető, majd 1987-től kutatási igazgató. 1988 és 1990 között a Tervgazdasági Intézet igazgatója.

Az Antall–Boross-kormány alatt (1991–1994) a Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere.

1994–1998 Országgyűlés Kötlségvetési Bizottságának elnöke

1999–2003 Nagykövet OECD, Párizs

1999–2008 A Jegybanktanács majd a Monetáris Tanács tagja

Kutatási területe az összehasonlító gazdaságpolitika, a történelmileg megkésett modernizáció problematikája, a gazdasági növekedés folyamatai, irányítása és a nemzetközi gazdasági együttműködés irányzatai. 1967–1968-ban egy évig Ford-ösztöndíjas az USA-ban nagyrészt a Harvard Egyetemen. 1970-ben fél évig Chilében az állami egyetem vendégtanára. 1971–1972-ben perui meghívásra három féléven át a limai San Marcos Egyetem vezető tanáraként a világgazdaságtan és a gazdaságpolitika tantárgyak oktatója. Számos előadást tartott mintegy nyolcvan külföldi egyetemen és kutatóintézetben. 1970-ben Gazdaságfejlődés és nemzetközi munkamegosztás című munkájával a közgazdaság-tudomány kandidátusa, 1980-ban Szerkezeti átalakulás a világgazdaságban című értekezésével a közgazdaság-tudomány doktora tudományos fokozatot szerzett. 2001. óta az MTA levelező tagja, 2007-től az MTA rendes tagja. 1995-ig nyolc könyve (ebből kettő angol nyelven), négyszáz tanulmánya és cikke jelent meg.

1984–1992 között a Latin-amerikai Kutatóintézetek Európai Tanácsának választott alelnöke. 1990 óta a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke, 2002-től elnöke, majd 2008-tól örökös tiszteletbeli elnöke. 1985-ben MTA Akadémiai Nagydíjat, 1993-ban a Német Gazdaságpolitikai Klub döntéseként Szociális Piacgazdaságért Díjat kapott. 1993-ban a limai San Marcos Egyetem díszdoktorává avatták. 1999 óta a Corvinus Egyetem, 2008 óta pedig a Miskolci Egyetem Díszdoktora.

x