Kiss Amarilla

Tanársegéd

Hivatal: Sophianum 305.
E-mail cím: kiss.amarilla@btk.ppke.hu

Jogi diplomáját 2007-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Ezek után a Szegedi Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi, Európa-jogi és Nemzetközi Magánjogi Doktori Iskolájának ösztöndíjas PhD hallgatója.
Kutatási területe az erőszak és beavatkozás tilalma, a Biztonsági Tanács illetve a nemzetközi jog alkalmazása a belső jogban, ezen belül is elsősorban a Biztonsági Tanács határozatainak kihirdetése illetve ezek valamint az erőszak tilalmának gyakorlati alkalmazása Magyarországon. Kutatási tevékenységébe tartozik továbbá a tengeri kalózkodás, Szomália helyzete a nemzetközi jog szemszögéből illetve ez utóbbi kapcsán a bukott államok kérdése mint marginális terület a jog és politikatudományok között.
2008 és 2009 között az ELSA (European Law Studetnts’ Association) Szeged S&C, 2009-től tudományos tevékenységért felelős directora. Tagja a Magyar ENSZ Társaságnak.

Publikációk

x