Környei Ágnes

 

 

Hivatal:Sophianum 305
e-mail: kornyei.agnes@btk.ppke.hu


A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi kapcsolatok szakán végzett 1989-ben. Az egyetem Nemzetközi kapcsolatok PhD. Programjában 1993 és 1995 vett részt, ahol 1999-ben elnyerte a Politikatudomány/Nemzetközi kapcsolatok PhD. fokozatot. 2003-ban három évre elnyerte az MTA Bolyai-ösztöndíját. 2003-2004-ben a Teleki László Alapítvány Külpolitikai Tanulmányok Intézete ösztöndíjasaként részt vett a kutatócsoport munkájában.

Kutatási területe az emberi jogok védelme mint a nemzetközi kapcsolatok új eleme, az emberi jogok védelmére létrehozott regionális és univerzális rendszerek (ENSZ, ET, EU, EBESZ, FÁK, AÁSZ, AESZ keretében).

Az MTA köztestületének 2004 óta tagja


Publikációk

x