Marsai Viktor

Személyes adatok:

Név: Marsai Viktor

Születési idő, hely: 1985. május 2., Budapest

Cím: 2217 Gomba, Kölcsey Ferenc utca 40.

Telefon: 06 30 961 9472

E-mail: marsaiviktor@yahoo.com; marsai.viktor@uni-nke.hu


Végzettség:

Diplomás történész és esztéta; diplomás történelemtanár

Biztonság- és védelempolitika szak MsC államvizsga

Sikeres PhD védés 2014 áprilisában, doktori avatás időpontja: 2014. november 6.


Munkahelyek:

2012. szeptember 1.: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének tanársegédje

2012. február-július: óraadó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

2010. november – 2011. július: Honvédelmi Minisztérium, Védelempolitikai Főosztály


Tanulmányok:

2008-2014 ELTE-BTK Történeti Doktori Iskola Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék PhD programja;

2008-2010 ZMNE-KLHTK biztonság- és védelempolitika szak nappali MsC képzése

2003-2008 ELTE-BTK Történelem-Esztétika Szakpár

1999-2003 Pannonhalmi Bencés Gimnázium


Szakmai tevékenység

2014

 • Egy hónapos kutatómunka Nairobiban és Mogadishuban (Kenyan National Archive, University of Nairobi, diplomáciai testület, különféle szomáliai interjúalanyok, ENSZ)
 • Konferencia-előadások: 2014. május 23-án, a békefenntartók napján előadás az NKE-n az Afrikai Unió békefenntartó tevékenységéről. 2014. szeptember 19-én az Anna Lindh Alapítvány konferenciáján előadás a 2014-es líbiai válságról.


2013   

 • Konferencia-előadások: 2013. február 7-én előadás a Magyar Külügyi Intézet Konfliktus a Szaharában: A mali felkelés és a nemzetközi beavatkozás elnevezésű konferenciáján a konfliktus gyökeréről és nemzetközi dimenzióiról; 2013. május 16-án előadás a Biztonságpolitikai Szakkollégium által szervezett Second International Conference of Young Security Policy Experts-ön The Changing Face of Global Jihad – the Somali Experience címmel. 2013. június 7-én előadás a Magyar Külügyi Intézet és a Külügyminisztérium szervezésében a Budapesti Afrika Fórum margóján megrendezett Hungary and Africa – an Evolving Partenrship elnevezésű konferencián Changing Somalia – the Possibilities of Foreign Actors címmel; előadás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonságpolitikai Szakkollégiuma által 2013. október 14-én szervezett, Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának aktuális kérdései című konferencián Európa szerepe a globális porondon elnevezéssel;2013. október 16-án Rómában, az Institute for Global Studies Politics and Security on the Horn of Africa elnevezésű konferenciáján előadás Somalia and the government of Hassan Sheikh Mohamud címmel. 2013. október 17-én előadás a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Expanziós törekvések a nagyhatalmi politikában elnevezésű konferencián Az al-Shabaab és a kelet-afrikai iszlamista radikálisok térnyerése címmel. 2013 novemberében az IIAS Africa Fórumán a kameruni Yaoundéban tartottam előadást a szomáli és etióp föderalizmus helyzetéről.
 • Óraadói tevékenység az ELTE BTK Jelenkori Történeti Tanszékén
 • Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj elnyerése és a vállalások teljesítése


2012   

 • Egy hónapos kutatómunka Nairobiban (Kenyan National Archive, University of Nairobi, diplomáciai testület)


2011   

 • Az Eszmélet Alapítvány ösztöndíjával egy hónapos brüsszeli kutatómunka az Európai Bizottságnál.
 • Second Annual Cold War History Research Center International Student Conference at Corvinus University of Budapest. Előadás címe: The Changing Trends of Somali Piracy


2010   

 • Részvétel a kéthetes Cold War Society nemzetközi workshop-on Bécsben. Angol nyelvű előadás The International System and Somalia címmel. Konferenciaelőadások Pécsett (Szomália a nemzetközi rendszerben), az Eötvös Konferencián (Afrika Szarva és a hidegháború), a ZMNE-n (A kalózkodás tendenciái Afrika Szarvánál), illetve a Corvinus Egyetem First Annual Cold War History Research Center International Student Conference-en (Somalia – The Failure of the Integration Experiment 1960-2010)


2009-2010

 • Az Erasmus Program keretében egy félév a berlini Humboldt Egyetemen. Hallgatott kurzusok: Terrorizmus Európában; Az olajválság nemzetközi hatásai


2009   

 • Előadás Államkudarc Szomáliábancímmel az ELTE doktoranduszainak konferenciáján. OTDK első helyzés a német Auftragstaktikról írt tanulmánnyal. Felvétel a Biztonságpolitikai Szakkollégiumba. A Szomália biztonságpolitikai helyzetéről írt esszé az őszi ZMNE-ITDK-n második helyezést ért el.
 • Előadás a X. Eötvös Konferencián A bukott államok a nemzetközi rendszerben címmel


2008
   

 • Felvétel az ELTE-BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének PhD programjára és a ZMNE-KLHTK biztonság- és védelempolitika szakjának nappali MsC képzésére. Doktori kutatások tárgya: a bukott államok a nemzetközi rendszerben, kiemelte terület: Szomália. ZMNE-ITDK első helyezés, továbbjutás az OTDK-ra.
 • Szakdolgozatok megírása. A történelmi szakdolgozat tárgya: Daidalosz visszatér. Az 1941-es krétai csata. Adalékok egy ütközethez a német hadviselési és harcászati mód tükrében.
 • Előadás a IX. Eötvös Konferenciána második világháborús német harcvezetésről.


2007
   

 • Előadás a VIII. Eötvös Konferencián a krétai ejtőernyős hadműveletről.


2006
   

 • Tagság a Sic Itur ad Astra történelmi folyóirat szerkesztőbizottságában.


2003
   

 • Felvétel az ELTE-re.
 • Eötvös József Collegiumi tagság.


Szakmai elismerések

2009 OTDK első helyezett, különdíj; ZMNE-ITDK második helyezett (téma: A szomáliai biztonságpolitikai helyzet), különdíj

2008 ZMNE-ITDK első helyezés, továbbjutás az OTDK-ra

2007 Köztársasági Ösztöndíj

2006 Köztársasági Ösztöndíj

2005 Köztársasági Ösztöndíj, Huszti Alapítvány Pályázata I. helyezés


Egyéb ismeretek:

Sport: 1999 óta rendszeres atletizálás, főleg futás. 2004 óta harcművészet (Praying Mantis Kung Fu; Tai Chi)

Zene: zongora (11 év)

Számítástechnika: Windows XP; Microsoft Office.

B kategóriás jogosítvány (2002)


Publikációk


Nyelvismeret
:

 • Angol felsőfokú C típusú nyelvvizsga
 • Német középfokú C típusú nyelvvizsga
 • Latin középfokúC típusú nyelvvizsga


Kurrens kutatások:

Az államkudarc jelensége, gyökerei, globális következményei, annak felszámolására tett kísérletek különös tekintettel Szomáliára; humanitárius intervenciók és egyéb fegyveres beavatkozások Afrikában; Afrika biztonságpolitikai helyzete; civilizációs konfliktusok (Iszlám-nyugat); iszlám terrorizmus


Családi állapot
: nős

x