Pereszlényi Zoltán

címzetes egyetemi docens

 

Hivatal: Sophianum 310

E-mail: pereszlenyi.zoltan@btk.ppke.hu

Hatéves moszkvai szakirányú diplomataképzés után a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, a keleti országok referenseként szerez egyetemi diplomát. Arab, angol, orosz felsőfokú nyelvvizsga mellett tanult még németül, franciául, latinul, eszperantóul. 1974/78-ban a Politikai Főiskolán diplomáciai szakon végzett.

1966-tól a Külügyminisztérium Arab- és Afrikai Országok Főosztályán kezdi meg külügyi szolgálatát, amelynek idején volt előadó, főelőadó, főosztályvezető, majd az 1993/95. években h. államtitkár (felügyeleti területe volt: Magyarország Európán kívüli kapcsolatai, a KÜM igazgatási és gazdasági munkája, a Protokoll és több funkcionális főosztály).

1981-ben kapja meg nagyköveti kinevezését és három misszióvezetői megbízatás idején (l981/86; 1989/2003; 1995/2000) Irakban, Egyiptomban, Szudánban, Szíriában, Jordániában, Libanonban képviselte hazánkat. Több alkalommal teljesített különleges diplomáciai feladatot a Köztársasági Elnök személyes képviselőjeként. Szakmai főtanácsadóként ment saját kérésére nyugdíjba.

A Köztársaság Elnöke 2002-ben a legmagasabb kitüntetés, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adományozta részére "a magyar diplomácia szolgálatában nagykövetként és külügyi vezetőként végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként”.

A külügyi munka mellett rendszeresen tartott előadásokat a KÜM-ben, a nemzetközi szakértőket képző egyetemeken, szakkollégiumokban, tudományos konferenciákon az alábbi témakörökben: diplomácia történet, nemzetközi válságok kezelése, a vallások, egyházak párbeszédének lehetősége a béke megőrzése érdekében, magatartáskultúra, diplomáciai etikett és protokoll, a külképviseleti munka szakmai és emberi követelményei.

Egyéb civil és tudományos szervezetek mellett tagja a Magyar Külügyi Társaságnak, a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság Elnökségének, a müncheni Middle East Study Group-nak, alelnöke a Magyar-Arab Baráti Társaságnak, mb. elnöke a Közel-Keleti Kutatások Alapítvány kuratóriumának.

2011. május 1-től a Nagykancellár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának címzetes egyetemi docensévé nevezte ki.

x