Szigetvári Tamás

 

 

Sophianum 305.
e-mail: szigetvari.tamas@btk.ppke.hu

Szigetvári Tamás 1996-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi tanulmányok szakirányán. Multidiszciplináris társadalomtudományi PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel 2003-ban szerezte meg ugyanitt, doktori disszertációját az Euro-mediterrán Partnerség témakörében írta.

1996 óta az MTA Világgazdasági Kutatóintézetében dolgozik, 2003 óta tudományos főmunkatársként. Fő kutatási területei: Infrastruktúrák, szolgáltatások nemzetközi összehasonlításban; regionális fejlődés Magyarországon és a világgazdaságban; az Európai Unió bővítése és szomszédságpolitikája; Törökország, a Dél-Mediterráneum és a Kaukázus országainak gazdasága. 2002 és 2010 között a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának adjunktusa, majd docense volt, itt: International economics; Global business environment; Nemzetközi gazdaságtan; Világgazdasági régiók; Integrációelmélet és az EU gyakorlata tárgyakat oktatott.

Ösztöndíjasként hosszabb időt külföldön Tuniszban, a Habib Boughiba Intézetben (MÖB, 10 hónap, 1993-94), illetve Hamburgban, a Deutsches Orient Institutban (DAAD, 10 hónap, 1999-2000) töltött.

 

Publikációs lista

x