Wagner Péter

Szakmai önéletrajz és publikációk
Wagner Péter

Személyi adatok:

Név: Wagner Péter András
Születési dátum: 1974. december 20.
Blog wagnerpeter.blogspot.com

Egyetemi tanulmányok:

2002 – 2013 PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, PhD képzés
1997 – 2002 ELTE BTK Politikaelmélet szak
1997 – 2002 Európai Tanulmányok Program – ELTE BTK
1994 – 2000 ELTE BTK, Könyvtár-Informatika szak
Munkatapasztalat:
2010 – 2011
2007 – Eszterházy Károly Főiskola, Politikatudományi Tanszék,
Külügyi és Külgazdasági Intézet (Magyar Külügyi Intézet), tudományos főmunkatárs (2014.10.15-től fizetésnélküli szabadságon)
2004 – 2014 Kül-Világ folyóirat, főszerkesztő (www.kul-vilag.hu)
2003 – 2006 MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont, tudományos munkatárs
2002 – 2003 Belügyminisztérium, NATO és EU Koordinációs Főosztály, munkatárs
1996 – 1997 ELTE BTK Angol – Amerikai Intézet könyvtára, könyvtáros
Kutatási terület
Közel-keleti politikai rendszerek
Afganisztán
Közép-ázsiai poszt-szovjet politikai rendszerek (elsősorban Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Kirgízia)
Nemzetközi terrorizmus
A biztonságpolitika aktuális kérdései a transz-atlanti térségben és a Közel-Keleten
Magyar védelem- és biztonságpolitika

Kutató utak
2014. február MFO és a dzsihadista csoportok a Sínai félszigeten, Egyiptom.
2013. szeptember. A Honvédség részvétele a KFOR misszióban. Koszovó.
2012. október. A ciprusi magyar misszió tevékenysége, Ciprus.
2011. április. Magyar békefenntartói hozzájárulási a koszovói államépítéshez (KFOR, EULEX). Koszovó.
2011. január. Az afganisztáni magyar katonai szerepvállalás értékelése. Afganisztán.
2010. május. Üzbegisztán és Tádzsikisztán szerepe a NATO afganisztáni műveleteiben és a regionális biztonságban. Üzbegisztán, Tádzsikisztán.
2010. január. Magyar részvétel az UNIFIL misszióban. Libanon.
2009. november. A magyar fejlesztési tevékenysége Baghlan tartományban, Afganisztán
2009. augusztus. A Magyar szerepvállalás helyzete a KFOR-ban. Koszovó.
2008. március. Az Afganisztánba látogató honvédelmi miniszter delegációjának tagja.
2006. november. Felmérés a nemzetközi fejlesztési együttműködési lehetőségeiről Észak-Afganisztánban (A Baptista Segélyszervezete megbízásából)
2006. július Az Afganisztánba látogató NATO főparancsnok delegációjának tagja.
2006. február. A politikai kibontakozás esélyei Afganisztánban

Oktatott egyetemi és főiskolai szemináriumok:

Közel-keleti politikai rendszerek
Rendezőelvek a közel-keleti politikai folyamatokban – vallás, törzsiség, modernizáció
Terrorizmus: típusok és formák a XX. században
Oszama bin Laden nyomában – a nemzetközi terrorizmus természetrajza
Irak, Afganisztán és a neokonzervatívok a megváltozott nemzetközi rendszerben
A humanitárius intervenció esetei a poszt-bipoláris világban
Bevezetés a politikatudományba
Média és politika
Demokrácia és demokratizálódás
Összehasonlító civilizációtörténet
Afganisztán és szomszédai

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység
Kül-Világ folyóirat, főszerkesztő, 2004-2014
Magyar Politikatudományi Társaság
Magyar Hadtudományi Társaság
Magyar Atlanti Tanács

Ösztöndíjak/díjak
2011 III. helyezés, publikációs pályázat, Hadtudományi Társaság
2010 Young Leaders & The Future of NATO, Lisbon NATO Summit, Atlantic Treaty Association
2004 II. helyezés, akadémia publikációs pályázat, MTA/Doktoranduszok Országos Szövetsége
2002 MTA-Sasakawa Young Leaders Fellowship

Nyelvtudás:
Angol – középfokú nyelvvizsga
Német – alapfokú nyelvvizsga

Publikációs lista

Könyv (magyar nyelvű, idegen nyelvű, szerkesztett):
-

Többszerzős könyv (magyar nyelvű, idegen nyelvű):
Batiz András – Wagner Péter: Szaddám Huszein – Önkényuralom családi vállalkozásban, Alexandra Kiadó, Pécs, 2003, 354 o.
Balczerowski Januszné; Bárdosi Vilmosné Horányi Krisztina; Horváth Csaba; Szemenyei István; Wagner Péter (szerk.): Stratégiai Kutatások 2008-2009. Budapest, MEH; MTA, 2009.
Wojciech Gizicki – Pavel Hlaváček – Jaroslav Usiak – Péter Wagner: Security Policies of the Visegrad Group Countries, Instytut Sadecko Lubelski, Lublin, 2014. 113. o.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes – Wagner Péter (szerk.): A Magyar Honvédség befejezett szárazföldi műveleti Afganisztánban (tapasztalat gyűjtemény), Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2014.
Torma Béla – Wagner Péter: Homokovihar Bagdadban: Magyar katonák az iraki válságkezelésben 1991-2011, Zrínyi kiadó, Budapest, 340. o.

Szerkesztett kötetben megjelent közlemény:
Wagner Péter: A Talibán és az al-Kaida. In: Tálas Péter (szerk.): Válaszok a terrorizmusra avagy van-e út az afganisztáni "vadászattól" a fenntartható globalizációig, Stratégia Védelmi Kutató Hivatal – Chartapress, Budapest 2002, 161-173 o.
Péter Wagner: The Taliban and the Al Qaeda. In: Péter Tálas (ed): Responses to Terrorism, SVKH, Budapest, 2002, [trans.: Costas Panaioutu], 155-167 o.
Wagner Péter: A"bukott államiság" és Afganisztán. In: Marton Péter (szerk.): Államok és államkudarcok a globalizálódó világban, Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja, Budapest, 2006. 344-361 o. http://www.freeweb.hu/kul-vilag/2006/02/wagner.pdf
Wagner Péter: A politikai iszlám megjelenése Közép-Ázsiában. In: Dobrovits Mihály (szerk.): Az előkelő idegen, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2006. 292-303. o.
Wagner Péter: A demokratizálódás első kísérletei Üzbegisztánban a Szovjetunió felbomlása idején, In: Kulcsár Ferenc (szerk.): A küzdelemnek vége, s mégsincs vége, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2007. 221-248. o.
Wagner Péter: Az iszlám elleni harc első évtizedei szovjet Közép-Ázsiában. In: A kívánt világosság (ed. Mihály Dobrovits). Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2010.
Wagner Péter: A síita iszlamista ellenzék működése Irakban a Baath párt uralma idején. In: Az átmenet egyensúlya. Szilágyi István 60 éves (eds. Péter Ákos Ferwagner – Zoltán Kalmár). Budapest: Áron Kiadó, 2010. pp. 276–290.

Marton Péter – Wagner Péter: Hungary's involvement in Afghanistan: Proudly going
through the motions? in: Marton Péter - Nik Haynek (eds.) "Statebuilding in Afghanistan: Multinational Contributions to Reconstruction," Routledge, 2011. 192-212.

Wagner Péter: Közép-Ázsia helye az átalakuló világrendben In: Grünhut Zoltán – Vörös Zoltán (szerk): Az átalakuló világrend küszöbén. Pécs: Publikon kiadó, 2013. 187-204 o.

Wagner Péter: A ciprusi ENSZ misszió (UNFICYP) In: Szenes Zoltán (szerk.): Válságkezelés és békefenntartás az ENSZ-ben, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 75-95. o.

Péter Wagner: Unable to adapt: The Hungarian PRT in Baghlan in: Bernhard Chiari (ed.): From Venus to Mars: Provincial Reconstruction Teams and the European Military Experiences in Afghanistan, 2001-2014. Berlin: Rombach Verlag, 2014.

Dr. Wagner Péter: „Az NATO válságkezelés és magyar összkormányzati szerepvállalás kontextusa Afganisztánban" in: Dr. Boldizsár Gábor ezredes – Wagner Péter (szerk.): A Magyar Honvédség befejezett szárazföldi műveleti Afganisztánban (tapasztalat gyűjtemény), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2014.

Peter Marton - Péter Wagner: "Hungary's Strategic Communication and the Afghanistan Mission" in: Beatrice de Graaf, George Dimitriu, Jens Ringsmose (eds.): Strategic Narratives, Public Opinion and War Winning domestic support for military missions in Afghanistan, London: Routledge, 2015.

Törő Csaba – Wagner Péter: „NATO feladataink, vállalásaink és eredményeink a magyar külpolitika szemszögéből az elmúlt négy évben" in: Király András – Schanda Tamás: Magyarország külpolitikája a második Orbán-kormány alatt. Budapest: Magyar Külügyi Intézet, 2014 (megjelenés alatt)

Tudományos folyóiratban megjelenő közlemény (magyarnyelvű, idegen nyelvű):
Holtzer Ágnes - Wagner Péter: A magyar politikai kultúra, Közpolitika folyóirat, 2001/4
Wagner Péter: Az afgán polgárháború és a Talibán politikai és etnikai háttere in: Biztonságpolitika és terrorizmus, Író Gergely Alapítvány, Budapest 2002.
http://iroga.hu/biztonsagpolitika/Wagner.htm
Wagner Péter: A Talibán felemelkedése és bukása, Mult-Kor, Történelemtudományi e-folyóirat, 2002/4, http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=5569
Wagner Péter: A holland haderő átalakításának tíz éve és a magyar párhuzamok, Új Honvédségi Szemle, 2002/10, 37-49 o.
Wagner Péter: Monarchia és királyság Irakban, Új Honvédségi Szemle, 2003/2, 9-20 o.
Wagner Péter: Az iraki fegyveres erők és biztonsági szervezetek, Új Honvédségi Szemle, 2003/4, 30-49. o.
Wagner Péter: A diktatúra pillérei Szaddám Huszein alatt, Külügyi Szemle, 2003/3, 121-148 o. http://www.phd.hu/phd/letoltendok/040527_publ_paly/wagner_peter_cikk.pdf
Wagner Péter: Politikai káosz és a rendezés belpolitikai kérdőjelei a poszt-Szaddám Irakban, Kül-Világ folyóirat, 2004/1, 1-23. o. http://www.freeweb.hu/kul-vilag/2004/01/wagner.pdf
Wagner Péter: Az üzbég példa: Iszlám fundamentalizmus Közép-Ázsiában, Egyenlítő folyóirat, 2004/3, 37-41. o.
Wagner Péter: Ijád Allawi, az új iraki miniszterelnök, Kül-Világ folyóirat, 2004/3, 1-8 o. http://www.freeweb.hu/kul-vilag/profil/0403-pr-allavi.pdf
Wagner Péter: Neokonzervatív fordulat Teheránban, Egyenlítő folyóirat, 2005/4, 39-44. o.
Wagner Péter: Afgán Riport, Beszélő folyóirat, 2006. szeptember. http://beszelo.c3.hu/cikkek/afgan-riport
Wagner Péter: A NATO és Magyarország szerepvállalása az afganisztáni válságkezelésben, Külügyi Szemle, 2007/1, 91-120. o.
Wagner Péter: Magyarország Afganisztánban: biztonság és fejlesztés Baglán tartományban, Új Honvédségi Szemle, 2007/09,
http://www.honvedelem.hu/hirek/kiadvanyok/uj_honvedsesegi_szemle/magyarorszag_afganisztanban
Wagner Péter: Az al-Kaida tegnap és ma, Egyenlítő, 2007/9, 12-18. o.
Bíró Noémi – Wagner Péter: Felkelők, terroristák és halálbrigádok az iraki konfliktusban, Külügyi Szemle, 2007/2-3, 200-221 o.
Marton Péter – Wagner Péter: A holland és a magyar szerepvállalás Afganisztánban - Államépítés vagy válságkezelés? Magyar Külügyi Intézet, Hírlevél 2007/12, http://www.kulugyiintezet.hu/kulpol/kiadvany/hirlevel/MKI_hirlevel_2007-12.pdf
Marton Péter – Wagner Péter: The Netherlands and Hungary's contribution to operations in Afghanistan: Contributing to state-building or to crisis management? Magyar Külügyi Intézet, Hírlevél 2008/1, [trans.: Péter Marton]
Wagner Péter: "A 2008-as iráni parlamenti választások". MKI-Tanulmányok, No. 18. (2008).; Magyar Külügyi Intézet,
Wagner Péter: "Afganisztán a Bukaresti csúcs után", Nemzet és Biztonság, Vol. 1. No. 6. (2008).
Wagner Péter: "Államkudarc vagy demokratizálódás. Merre tart Irak a polgárháború elcsendesülése után". Külügyi Szemle, No. 1. (2009).; Magyar Külügyi Intézet,, pp. 102–123.; http://www.hiia.hu/letoltes.php?letolt=4295
Wagner Péter: "Az Obama-adminisztráció és Afganisztán: Merre tovább?". Gyorselemzés, No. 1. (2009); Magyar Külügyi Intézet, 2009. január 20.
Wagner Péter: "A krakkói NATO-csúcs eredményei – A magyar szerepvállalás újabb részletei". Gyorselemzés, No. 4. (2009); Magyar Külügyi Intézet, 2009. február 4.
Wagner Péter: "Buducnost Afganistanu: V kontexte nadchédzajúceho summitu NATO" . Euro-Atlantic Quaterly, No. 1. (2009); http://www.eaq.sk/magazine/EAQ13_Contemporary_Afghanistan.pdf, pp. 58–59.
Wagner Péter: "Az afganisztáni Baglán tartomány kormányzója Magyarországra látogatott". Gyorselemzés, No. 12. (2009); Magyar Külügyi Intézet, 2009. április 29.
Wagner Péter: "Jubileumi elnökválasztás az Iráni Iszlám Köztársaságban" (with Gergő Ablaka). MKI-Tanulmányok, No. 14. (2009); Magyar Külügyi Intézet,
Wagner Péter: "Afganisztán a választások után". Gyorselemzés, No. 18. (2009); Magyar Külügyi Intézet, 2009. augusztus 24.
Wagner Péter: "Átalakulóban az iraki síita politikai közösség". Gyorselemzés, No. 19. (2009); Magyar Külügyi Intézet, 2009. augusztus 27.
Wagner Péter: "Németország Afganisztánban". Nemzet és Biztonság, Vol. 2. No. 8. (2009) pp. 54–60.
Wagner Péter: "Fegyveres erők Irakban: a nemzetépítés és az elnyomás eszköze". Mediterrán Világ, No. 9. (2009) pp. 164–175.
Wagner Péter: "Elhúzódó kormányalakítás Afganisztánban". Gyorselemzés, No. 1. (2010); Magyar Külügyi Intézet, 2010. január 4.
Wagner Péter: "The Background of the Hungarian Activities in Baghlan". Gyorselemzés, No. 3. (2010); Magyar Külügyi Intézet, 2010. február 15.
Wagner Péter: „Helikopter hiány az afganisztáni nemzetközi műveletekben." Seregszemle, Vol. II. No. 1. (2010).
Wagner Péter: „Siker vagy kudarc? Az újabb afgán dzsirga és a magyar vonatkozások". Gyorselemzések No. 7. (2010), Magyar Külügyi Intézet, 2010. június 8.
Wagner Péter: „A kirgizisztáni zavargások bel- és külpolitikai hatásai". Gyorselemzések No. 8. (2010), Magyar Külügyi Intézet, 2010. június 15.
Wagner Péter: „Az afganisztáni nemzetközi fejlesztési együttműködés magyar eredményei és tapasztalatai". MKI-Tanulmányok, No. 14. (2010) Magyar Külügyi Intézet, 2010. július 20.
Wagner Péter: „A 2010-es parlamenti választások Afganisztánban". Gyorselemzések No. 15. (2010) Magyar Külügyi Intézet, 2010. szeptember 20. http://www.hiia.hu/index.php?menu=26&gyors=2050
Wagner Péter: „Mit csináljunk Afganisztánban? Gondolatok a lisszaboni NATO csúcs kapcsán". MKI-Szempontok, No. 4. (2010), Magyar Külügyi Intézet,
„Állam és egyház viszonya a közép-ázsiai poszt-szovjet térségben". Limes, 2010/3. 91-90.
Wagner Péter: „A NATO jövője a lisszaboni csúcs után és a NATO-orosz kapcsolatok". MKI-Tanulmányok No. 27. (2010), Magyar Külügyi Intézet, 2010. december 27.
Wagner Péter: „Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia: új START-egyezmény, Egyiptom és Afganisztán". MKI-Elemzések No. 5. (2011), Magyar Külügyi Intézet, 2011. február 13. Wagner Péter: „Iszlamista veszély Tádzsikisztánban". MKI-Tanulmányok No. 4. (2011), Magyar Külügyi Intézet, 2011. március 1. http://www.hiia.hu/letoltes.php?letolt=10136
Wagner Péter: „Kérdőjelek az arab világban". Egyenlítő, 2011/4, 15-20.
Wagner Péter: „Magyar evakuáció Líbiában az EU polgári védelmi mechanizmusának részeként". MKI-Elemzések, No. 12. (2011) Magyar Külügyi Intézet. 2011. április 20.
Wagner Péter: „Az al-Kaida 2001 után". Egyenlítő, 2011/6. 25-30
Wagner Péter: „Európa és az al-Káida: a fenyegetettség formái és szereplői", MKI-Elemzések, No.16. (2011), Magyar Külügyi Intézet 2011. június. 28. http://www.hiia.hu/index.php?menu=23&ev=2011
Nagy Zoltán – Wagner Péter: „Obama háborúja (recenzió)", Nemzet és Biztonság. 2011/7
Wagner Péter: „9/11 és Magyar Honvédség" Nemzet és Biztonság, 2011/8. 64-71.
Wagner Péter: „Az al-Káida metamorfózisa" MKI-tanulmányok, 2011/30
Wagner Péter: „A második bonni Afganisztán-konferencia eredményei és a magyar szerepvállalás, MKI-Elemzések, 2011/23.
Wagner Péter: „Tálib „nagykövetség" Katarban: az USA és a Talibán közötti politikai párbeszéd lehetőségei" MKI-Tanulmányok, 2012/2. 6.
Wagner Péter: „Az Egyesült Államok Afganisztán-politikája az Obama-elnökség alatt", MKI-Elemzések, 2012/2, 23.
Wagner Péter: Balogh István - Wagner Péter: „A Korán-égetés és a kandahári tömeggyilkosság lehetséges hatásai az afgán–amerikai kapcsolatokra" MKI-elemzések, 2012/07. 7.
Wagner Péter: „A segélyezés jövője Afganisztánban – a tokiói donorkonferencia után", MKI-elemzések. 2012/17. 8.
Venczel Zoltán - Wagner Péter: „Magyarország Nemzetközi Fejlesztési Tevékenysége Afganisztánban" [Hungary's International Development Assistance in Afghanistan] DEMNET, 2012.10. http://www.demnet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=130&lang=hu angolul: http://www.demnet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=130&lang=en
Wagner Péter: „A shahabuddini csata", Hadtudomány, 2012/1-2, 70-93.
Wagner Péter: „Afganisztán esélyei 2014 után" MKI-elemzések, 2012/19. 12.
Wagner Péter: „Ambíciók és valóság: merre tart az átmenet (inteqal) Afganisztánban?" Biztonságpolitika.hu, 2012. december 26.
Tomas A. Nagy - Péter Wagner: „NATO and Afghanistan: What role for Visegrád countries?" CEPI Transatlantic Policy Briefs, 2013. február 3.
Fejérdy Gergely - Wagner Péter: „A nemzetközi beavatkozás francia belpolitikai háttere és a magyar részvétel lehetőségei Maliban", MKI-elemzések, 2013/2. 13.
Wagner Péter: „Irak a tartományi választások után", MKI elemzések, 2013/9, 2013. június 27.
Wagner Péter: „Üzbég iszlamisták a Nyugat ellen: a lokális céloktól a globális dzsihádig", MKI-tanulmányok, 2013/32,
Wagner Péter: „A szíriai fegyveres ellenzék helyzete a második genfi találkozó előtt", MKI-Tanulmányok, T-2014/2.
Porkoláb Imre ezredes – Wagner Péter: „Petraeus két háborúja", Honvédségi Szemle, 2014/1. pp. 13-26.
Péter Marton – Péter Wagner: „The Hungarian military and the War on Terror", The Polish Quarterly of International Affairs, 2/2014.

Részvétele hazai és külföldi konferenciákon:

First World Congress of Middle Eastern Studies, 2002. szeptember 8-13. University of Mainz, Mainz,
„Az iraki síiták identitásának kialakulása a Baath párt rezsimje alatt", Tudomány Napja konferencia, Szegedi Tudomány Egyetem, Európa Tanulmányok Központ, 2003. november 5.
„Felbomlik-e Irak?", Iszlám világ a modern korban konferencia, MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont - Budapesti Corvinus Egyetem, 2004. október 15.
„Lesz-e demokrácia Irakban? Helyzetértékelés a 2005. január 30-ai választások után", Magyar Ifjúsági Atlanti Társaság, 2005. február 15.
„Szaúdi belpolitika hatása az ország nemzetközi kapcsolataira", Magyar Ifjúsági Atlanti Társaság, 2005. március
„Az iszlám fundamentalizmus megjelenésének kérdőjelei Közép-Ázsiában az 1970-es években", II. Vámbéry emlékkonferencia, Dunaszerdahely, 2005. október 1.
„Az iraki síita egyházi elit irányzatai és 'nagycsaládjai' az elmúlt 40 évben", Tudomány Napja konferencia, Szegedi Tudomány Egyetem, Európa Tanulmányok Központ, 2005. november 11.
„A demokratizálódás belső strukturális és adminisztratív korlátai Üzbegisztánban",
Közép-Ázsia és a Kaukázus: a demokratikus átalakulás esélyei konferencia, Geopolitikai Tanács, 2005. október 12.
„A klasszikus példa: Afganisztán: Új megközelítés a kitöréshez", A nemzetközi rendszer és a bukott államok problémája konferencia, Teleki Intézet, 2005. december 1-2.
A Region in Transition: Peace and Reform in the Middle East, 56th Pugwash Conference on Science and World Affairs, 2006. november 11-15.
„A magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport irányítási rendszere és működése"
Az afganisztáni békeépítés és Magyarország konferencia, BCE Nemzetközi és Európa Jogi Tanszéke - Nemzetközi Igazgatási és Emberi Jogi Kutatóközpontja, 2007. március 29.
„Államépítés Afganisztánban 2001 után", Egyszer volt, hol nem volt az állam... konferencia, ELTE ÁJK PTI Doktori Iskola, 2007. április 13.
A politikai iszlám Közép-Ázsiában, ENSZ Modell konferencia, Corvinus Egyetem, 2008. február 14.
Stabilitás vagy szabadság? Iszlám Karimov diktatúrája Üzbegisztánban, PhD konferencia, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2008. május 23.
Az „Ébredési Tanácsok" és a politikai konszolidáció Irakban, „Államépítés és fejlesztéspolitika a 21. század elején – Globális kormányzási válság, örök válságkezelés?"konferencia, Magyar Külügyi Intézet, 2008. május 30.
„Az iszlám elleni harc és a hivatalos iszlám Közép-Ázsiában", VI. Vámbéry emlékkonferencia, Dunaszerdahely, 2008. október 3.
„Gondolatok a magyar Nemzeti Katonai Stratégiáról nemzetközi összehasonlításban" Biztonság és Haderő, Pécsi Egyetem, 2008. október 31.
„Az iraki hadsereg a Baasz Párt uralma alatt", Hadseregek a Mediterráneumban (Mediterrán Világ Symposium III.), Pannon Egyetem, Veszprém, 2008. november 7.
„NGO-k Afganisztánban: Tapasztalatok a magyar PRT felelősségi területén", Nem-kormányzati szervezetek szerepe a modern diplomáciában, Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke, Eger, 2008. december 10.
„Az afganisztáni biztonsági helyzet változása 2008-ban". Afganisztán: egy lépés előre ..., Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2009. március 23.
Afganisztán három év után, Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 2009. október 16.
„Afganisztán az 1990-es években: Polgárháború és a Tálibán megjelenése". Afganisztán, 1979-89-99-2009 Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2009. október 28.
First European Meeting on terrorist threat and fight against terrorism, Fondation pour la Recherche Stratégique, Párizs, 2010. február 11-12.
Europe and Central Asia, Partners in Global Governance, CIDOB, Barcelona. 2010. június 3-4.
„The Case of Hungary's Involvement: Proudly Going through the Motions?" (Marton Péterrel közösen). ISAF's Provincial Reconstruction of Afghanistan, Metropolitni Universita/Center for Security Studies, Prága, 2010. november 5-6.
NATO csúcstalálkozó, Youth Atlantic Treaty Association, Lisszabon 2010. november 18-20.
„NATO Afganisztán szerepvállalása", A lisszaboni NATO csúcs után. Magyar Külügyi Intézet, 2010. december 6.
„NATO-Oroszország kapcsolatok a lisszaboni NATO csúcs után". NATO és Oroszország, egy új korszak kezdete? Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2010. december 9.
Egyház és politika [a közép-európai térségben]. LIMES/Magyar Külügyi Intézet, 2011. február 3.
Afghan perspectives on civil transition. Magyar Külügyi Intézet/ENNA, Budapest, 2011. március 21.
Miért forr az arab világ? Jövőképp Fiatalok Magyarországért Egyesület, Budapest, 2011. március 21.
Iraq after the US withdrawal, Irak konferencia, Budapest Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 2011. október 10.

The Obama strategy in Afghanistan, NATO-PRT alaptanfolyam, Budapest, 2011. október 12.

Central Asia Seminar, Lengyel Külügyminisztérium/OSW, Varsó. 2011. november 9.

"Afganisztán hatása Közép-Ázsiára a NATO 2014-es kivonulása után", Afganisztán 2014 után, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2011. december 7.

"Preparing for the endgame in Syria: Lessons learned from EU and NATO's involvement in the Libyan civil war" Graduate Conference on the Middle East, Doshisha University, Kyoto 2013. február 16.

Az Obama stratégia Afganisztánban, Külügyi Vitakör, ELTE, 2013. március 19.

Magyarország és az EU részvétele az EUTM Mali misszióban, Magyar Honvédség CKELMK, 2013. április 4.

Magyarország Baghlanban. A magyar Tartományi Újjáépítési Csoport tevékenysége, 2006-2013, konferencia, Magyar Külügyi Intézet, 2013. április 25.

A műveletek átfogó megközelítése és az egységes közszolgálat – Kerekasztal-beszélgetés a közszolgálati ágak kapcsolódási pontjairól, 2013. május 16. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara

"Tartományi Újjáépítési Csoportok tapasztalatai a civil katonai együttműködés szempontjából", "A Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalása" című konferencia. MH Összhaderőnemi Főparacsnokság, Székesfehérvár, 2013. május 28
"Összkormányzati megközelítés a magyar Tartományi Újjáépítési Csoport tevékenységében", A magyar rendészeti békefenntartás 10 éve Afganisztánban, Belügyminsztérium, Budapest, 2013. május 29

 

x