Zsinka László


 

Hivatal: Sophianum 303.

E-mail: zsinka.laszlo@btk.ppke. hu

Önéletrajz

Zsinka László 1993-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem – latin nyelv és irodalom szakán. 1996-ban okleveles külügyi szakértő másoddiplomát szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az ELTE Atelier Francia-Magyar Posztgraduális Doktori Iskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolája keretében végzett posztgraduális tanulmányokat. Doktori disszertációját 2000-ben védte meg a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Oktatóként a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Pannon Egyetemen, valamint szakkollégiumokban tanított.  2002-től a Budapesti Corvinus Egyetem docense és a Pannon Egyetem részfoglalkozású egyetemi docense. 2005-2008 között a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, és a Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértője. A Bologna-folyamat keretében szerepet játszott a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakok országos szakalapítási dokumentumainak kidolgozásában. 2012-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánja. 2013-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense.

Kutatóként a Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézetének tudományos munkatársa 1996 és 2001 között. Részt vett a Jean Monnet Programban, az Európa Tanulmányok Központok létrehozására irányuló országos PHARE programban. Több ízben elnyerte a Pro Cultura Renovanda Alapítvány támogatását, valamint OKTK kutatások résztvevője. Kutatásai elsősorban az európai történelemeszme, az európai művelődéstörténet és az európai integráció aktuális kérdései területére terjednek ki.

A Budapesti Corvinus Egyetemen egyetemfejlesztési tevékenységét Egyetemért Emlékéremmel, oktatói munkáját Év Oktatója elismeréssel méltatták.

Publikációk

x