Könyvismertető – Zsinka László monográfiája „Európa felemelkedéséről” 2019. február 28.

A kötet a nyugati hegemónia gyökereinek és a kontinensünkre jellemző történelmi fejlődés „sajátos vonásainak” bemutatására vállalkozik.

Zsinka László Európa felemelkedése című könyve 2018-ban jelent meg a Typotex Kiadónál. A kötet a nyugati hegemónia gyökereinek bemutatására vállalkozik, amikor az európai történelmi fejlődés „eredeti vonásait” eurázsiai távlatokban ábrázolja. A premodern Európa jellegzetes vonásai kerülnek a középpontba, amelyek lehetővé teszik a nyugati civilizáció megformálódásának alaposabb megértését. A történet- és társadalomtudományokban Európa, illetve a „Nyugat” világtörténelemben játszott szerepének kérdéskörét különféle világnézeti megfontolások szövik át. Az „eurocentrikusok” a nyugati történelmi fejlődés kivételességében hisznek, míg a posztmodernek/posztkolonialisták ismeretelméleti szempontból is megkérdőjelezik a kérdésfelvetés lehetőségét, és mindenféle „nagy elmélet” (grand theory) lehetetlenségére hívják fel a figyelmet. Az Európa felemelkedése felfogása „korlátozott eurocentrizmust” sugall, de némileg másként, mint az az elmúlt évtizedek történetírásában megfogalmazódott. A szemléletmód az „eurocentrikus” felfogások azon vonulatába illeszkedik, amelyek a kereszténység és a középkori „szabadságok” fundamentális jelentőségét helyezik az európai történelmi fejlődés megértésének a középpontjába.

 

A könyv adatai:

Zsinka László: Európa felemelkedése: A nyugati hegemónia kezdetei

Typotex / Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2018.

268 oldal

ISBN: 978-9634930105

x