"Rock/Politik" országos középiskolai tanulmányi verseny jelentkezés adatlap 2018. június 30.

A PPKE BTK Politológia Tanszéke által szervezett országos középiskolai tanulmányi versenyre jelentkezők adatlapja

Adatlap
„We will rock you..."

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politológia Tanszékének
„Rock/Politik" pályázatán részt vevő diák számára

Pályázó álneve (nickname): ...........................................................................................

Pályázó vezetékneve és keresztneve: ...........................................................................

Pályázó neme: nő/férfi*

Pályázó születési helye és ideje: .....................................................................................

Pályázó anyja neve: ..........................................................................................................

Pályázó középiskolájának neve, címe: ..........................................................................

Hányadik osztályos tanuló: .............................................................................................

Felkészítő tanár neve (ha van): ......................................................................................

Feltöltött videó URL címe: ..............................................................................................

Pályázó e-mail címe: ........................................................................................................

 

Pályázó hozzájárul, hogy a regisztrációs adatlapon feltüntetett személyes adatait a PPKE BTK a pályázat lebonyolítása céljából kezelje. PPKE BTK az adatkezelés során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak megfelelően eljárni. Pályázó kijelenti, hogy a PPKE BTK adatkezelési tájékoztatóját (https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/nemzetkozi-es-politikatudomanyi-intezet/politologia-tanszek/hirek/rock-politik-adatkezelesi-tajekoztato) megismerte, és az adatkezeléshez az abban foglaltaknak megfelelően járul hozzá.


Pályázó nyilatkozata, hogy az általa feltöltött munka kizárólag az ő szellemi terméke: igen/nem*

 

 

Dátum: .......................................................

 

Aláírás: .......................................................

 

* megfelelő válasz aláhúzandó

x