Tudnivalók az alapvizsgával kapcsolatban 2018. szeptember 20.

A 2016-ban tanulmányaikat megkezdett évfolyamra vonatkozó átmeneti szabályok ismertetése

Tájékoztatás a politológia alapvizsgával kapcsolatosan

A tanszék vezetése tájékoztatja a hallgatókat, hogy az alapvizsga tárgy felvételének és elvégzésének követelményei a következőképpen változtak 2018. szeptember 1-től:


1, A 2018/2019-es tanévtől kezdve a tárgy felvételének feltétele kizárólag az alapvizsgatárgyak teljesítése illetve az alapvizsgával azonos félévben történő felvétele. A további, első-negyedik félévekre előírt tárgyak nem képezik feltételét az alapvizsgára való jelentkezésnek.

2, Amennyiben az alapvizsga előfeltételei nem teljesültek, a hallgató nem jogosult az alapvizsga letételére.

3, Az alapvizsga teljesítésére vonatkozóan a hatályos TVSZ vizsgák ismétlésére vonatkozó rendelkezései érvényesek. Az alapvizsgát a tanszék félévente hirdeti meg. Az alapvizsga teljesítése a hat féléves alapképzés során tehát a negyedik, az ötödik, vagy a hatodik félév során kísérelhető meg.

4, A tanulmányaikat 2017/2018-ban megkezdett hallgatók számára az alapvizsga tárgyaknak részét képezi az „Összehasonlító politikai rendszerelemzés 2" című tárgy is. A 2016/2017-ben tanulmányikat megkezdett évfolyamra azonban ez a tárgy még nem vonatkozik, ezek a hallgatók ennek teljesítése nélkül is jelentkezhetnek az alapvizsgára. Az átmeneti könnyítés számukra csak a 2018/2019-es tanév végéig tart, a túlfutó hallgatók a továbbiakban csak olyan feltételekkel teljesíthetik az alapvizsgát, mint a későbbi évfolyamok hallgatói.

5, Az alapvizsga teljesítésének feltétele, hogy tárgyanként legalább 80%-os eredményt érjen el a vizsgázó, a vizsga részeredményeinek átlaga pedig elérje a 90%-ot. A sikertelen vizsga újbóli megkísérlése adott vizsgaidőszakban csak a sikertelen tárgyak kijavítását jelenti, a már sikeresen teljesített korábbi részeredményt a hallgató viszi magával. Sikertelen vizsga esetén a részeredmények a vizsgaidőszak végén elévülnek, így a hallgatónak a következő vizsgaidőszakban az alapvizsga egészét kell újra teljesítenie a fenti feltételeknek megfelelően.

 

Budapest, 2018. szeptember 20.

Dr. Botos Máté
s. k.

 

x