Történelem és történetírás, mint a kultúrák közötti megértés formálói 2015. február 25.

PEACH workshop 2015. március 2-án

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportja szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a következő PEACH workshopra, amelyre 2015. március 2-án, hétfőn 18:00 órától kerül sor.

Az est témája: Történelem és történetírás, mint a kultúrák közötti megértés formálói

Az európai és az ázsiai típusú történetírás módszerei alapvetően különböznek egymástól, ez pedig a társadalomtudományok fejlődéséből következő okokból hatással bír a jogi, intézményépítési, társadalomszemléleti kérdésekre is. Ez az elméleti megközelítésű workshop a két világrész meghatározó dondolkodás-módszertani, megközelítési, világszemléleti különbségeinek okaival, a közeledés, a valódi megismerés lehetőségeivel, az egymást kiegészítő értékekkel foglalkozik.

Meghívott előadók:
Dr. Gáthy Vera ( PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport): Történelem Indiában
Dr. Gergely Attila (egyetemi adjunktus, KRE BTK Japanológia Tanszék): A történetírás eszmei problematikája
Dr. Zsinka László (egyetemi docens, PPKE BTK Nemzetközi Tanulmányok Tanszék): A „totális történetírástól” a dekonstrukcióig. Az európai történetírás néhány problémája a 20. század második felében
Dr. Lugossy Győző (egyetemi docens, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék): A braudel-i időszemléletről

Moderátor:
Dr. Salát Gergely (szakmai igazgató, Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport, tanszékvezető egyetemi docens, PPKE BTK Kínai Tanszék)

Helyszín: PPKE BTK, Sophianum épület I. emelet 112-es terem

További információ: https://www.facebook.com/eastasiaresearchppke

x