Pszichológiai Intézet

 

Intézetvezető:
Dr. Kovács Ilona 
egyetemi tanár
 

Oktatásszervezőink és elérhetőség:
Sophianum 
411 terem

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig:
10:00-12:00 és 13:00-14:00

Könyvtári kölcsönzés:
Hétfőtől csütörtökig:
10:00-11:00 és 13:00-14:00
Pénteken: 10:00-11:00Erdélyi Fruzsina, oktatásszervetző
+361-235-3039
erdelyi.fruzsina@btk.ppke.hu

Márki Zsófia, oktatásszervező
+361-327-5929
marki.zsofia@btk.ppke.hu


Titkárság
pszichologia@btk.ppke.hu
Intézeti Telefonszámok

 

Hírek, szakmai események

Tehetséggondozó programsorozat a Pszichológiai Intézetben!

A Pszicholófiai Intézet XXXIII. OTDK felhívása: jelentkezési határidő NOVEMBER 20!

Fogadóórák és elérhetőségek 2016/2017. őszi félévben 

Pszichológia Alapképzés

ELŐTANULMÁNYI REND A 2016/17-es tanévben alapképzésre felvett hallgatók számára

Pszichológia Mesterképzés

English 

 

Tanszékek – Szervezeti egységek

Általános Lélektan Tanszék

Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

Felelősök

Oktatás

Pszichológia alapszak

Pszichológia mesterszak

Oktatás más szakokon

Szakirányú képzések

Angol nyelvű kurzusok hazai és külföldi diákok számára 

Kutatás

Laboratóriumok

Kutatóműhelyek

Önálló kutatások

Etikai kérdések

Hallgatói élet

Mohácsi Ágnes Emlékdíj Tudományos Diákkör

Tudományos diákkör

Erasmus hallgatói mobilitás

Életpálya tanácsadás

 

 

x