Pszichológiai Intézet

 

Intézetvezető:
Dr. Kovács Ilona 
egyetemi tanár
 

Oktatásszervezőink és elérhetőség:
Sophianum 
411 terem
 Márki Zsófia
+361-327-5929
marki.zsofia@btk.ppke.hu
Erdélyi Fruzsina
+361-235-3039
erdelyi.fruzsina@btk.ppke.hu

Titkárság
pszichologia@btk.ppke.hu
Intézeti Telefonszámok

 

 

Hírek, szakmai események

Műhelymunka és szakdolgozat leadási határídő 2016. április 15!

ELŐADÁS

2016. február 11-én csütörtökön 17:00-kor a "Mire való a tudomány?" sorozat keretein belül Pléh Csaba Tanár úr tart előadást "Mire való a kognitív tudomány?" címmel a Sophianum 112-es termében.

Mindenkit szeretettel várunk!

Fogadóórák és elérhetőségek 2015/2016. őszi félévben 

Szakajánlók a 2015/2016-os tanévre: 

Pszichológia Alapképzés

Pszichológia Mesterképzés

English 

 

Tanszékek – Szervezeti egységek

Általános Lélektan Tanszék

Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

Felelősök

Oktatás

Pszichológia alapszak

Pszichológia mesterszak

Oktatás más szakokon

Szakirányú képzések

Angol nyelvű kurzusok hazai és külföldi diákok számára 

Kutatás

Laboratóriumok

Kutatóműhelyek

Önálló kutatások

Etikai kérdések

Hallgatói élet

Mohácsi Ágnes Emlékdíj Tudományos Diákkör

Tudományos diákkör

Erasmus hallgatói mobilitás

Életpálya tanácsadás

 

 

x