Pszichológiai Intézet

 

 

 

Távoktatási információk →
Rektori elismerés Molnár Anettnek →

Intézetvezető:   Dr. Kovács Ilona egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Oktatásszervezőink és elérhetőségük:
Sophianum 
411 terem

Ügyfélfogadás: Hétfőtől-péntekig 10-12 és 13-14 óra között

Nagy Nikoletta oktatásszervező
+361-327-5929
nagy.nikoletta@btk.ppke.hu

Németh Béla Kálmán oktatásszervező
+361-235-3039
nemeth.bela.kalman@btk.ppke.hu

Titkárság
pszichologia@btk.ppke.hu

 

Tájékoztatás a pszichológia MA felvételiről 
Hallgatói díjak átadása

 

Felelősök

Intézeti Telefonszámok

Hírek, szakmai események

Hallgatói labor beosztása

 

Tanszékek – Szervezeti egységek

Általános Lélektan Tanszék

Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

Fogadóórák 2019/2020 II. félév

Oktatás

Pszichológia alapszak

Pszichológia mesterszak

Oktatás más szakokon

Szakirányú képzések

Angol nyelvű kurzusok hazai és külföldi
diákok számára

Előtanulmányi rend a 2016/17-es tanévben
alapképzésre felvett hallgatók számára

Frissültek a szakdolgozati információk: BA MA 

Kutatás

Pszichológiai Kutatólaboratórium (PK)

Kutatóműhelyek

MTA PPKE Serdülőkori Fejlődés

BÉTA

Tanszéki kutatások

Kutatásetikai engedélyezés

Hallgatói díjak

Pszichológiai kutatás a koronavírusról

Valláspszichológiai Kutatócsoport

Médiapszichológia kutatócsoport

Hallgatói élet

Tudományos diákkör

Erasmus hallgatói mobilitás

Életpálya tanácsadás

Tehetséggondozó program

Hallgatói díjak

 

Útmutató a Pszichológiai Intézet működési rendjéről →

x