Pszichológiai Intézet

 

 

 

Intézetvezető:
Dr. Kovács Ilona 
egyetemi tanár
 

Oktatásszervezőink és elérhetőség:
Sophianum 
411 terem

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig:
10:00-12:00 és 13:00-14:00

Könyvtári kölcsönzés:
Hétfőtől csütörtökig:
10:00-11:00 és 13:00-14:00
Pénteken: 10:00-11:00Erdélyi Fruzsina, oktatásszervetző
+361-235-3039
erdelyi.fruzsina@btk.ppke.hu

Márki Zsófia, oktatásszervező
+361-327-5929
marki.zsofia@btk.ppke.hu


Titkárság
pszichologia@btk.ppke.hu
Intézeti Telefonszámok

 

Hírek, szakmai események

Prof. Kovács Ilona "Előadások tervezése és kivitelezése" című előadás diái

Fogadóórák és elérhetőségek 2016/2017. tavaszi félévben

Szakdolgozat címbejelentő leadási határidő: 2017 március 17. Címbejelentő letöltése innen.

Szakdolgozat leadási határidő 2017 április 18.

BA záróvizsga tételsor 2017

ELŐTANULMÁNYI REND A 2016/17-es tanévben alapképzésre felvett hallgatók számára

Felelősök

Szakdolgozati információk

Tanszékek – Szervezeti egységek

Általános Lélektan Tanszék

Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

 

Oktatás

Pszichológia alapszak

Pszichológia mesterszak

Oktatás más szakokon

Szakirányú képzések

Angol nyelvű kurzusok hazai és külföldi diákok számára 

Kutatás

Pszichológiai Kutatólaboratórium (PK)

Kutatóműhelyek

Tanszéki kutatások

Kutatásetikai engedélyezés

Hallgatói díjak

Hallgatói élet

Tudományos diákkör

Erasmus hallgatói mobilitás

Életpálya tanácsadás

Tehetséggondozó program

 

 

x