Pszichológiai Intézet

 

Intézetvezető:
Dr. Kovács Ilona 
egyetemi tanár
 

Oktatásszervezőink és elérhetőség:
Sophianum 
411 terem

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig:
10:00-12:00 és 13:00-14:00

Könyvtári kölcsönzés:
Hétfőtől csütörtökig:
10:00-11:00 és 13:00-14:00
Pénteken: 10:00-11:00Erdélyi Fruzsina, oktatásszervetző
+361-235-3039
erdelyi.fruzsina@btk.ppke.hu

Márki Zsófia, intézeti titkár
+361-327-5929
marki.zsofia@btk.ppke.hu


Titkárság
pszichologia@btk.ppke.hu
Intézeti Telefonszámok

 

Hírek, szakmai események

VENDÉGELŐADÁS

2016. május 18-án 14 órától Johan Wagemans (KULeuven) előadása a SOP 204-es teremben

Pályázati felhívás: Fiatal kutatói díj 2016

Szakdolgozati címbejelentő lap leadási határidő: március 18!

Műhelymunka és szakdolgozat leadási határídő 2016. április 15! 

Fogadóórák és elérhetőségek 2015/2016. tavaszi félévben 

Szakajánlók a 2015/2016-os tanévre: 

Pszichológia Alapképzés

Pszichológia Mesterképzés

English 

 

Tanszékek – Szervezeti egységek

Általános Lélektan Tanszék

Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

Felelősök

Oktatás

Pszichológia alapszak

Pszichológia mesterszak

Oktatás más szakokon

Szakirányú képzések

Angol nyelvű kurzusok hazai és külföldi diákok számára 

Kutatás

Laboratóriumok

Kutatóműhelyek

Önálló kutatások

Etikai kérdések

Hallgatói élet

Mohácsi Ágnes Emlékdíj Tudományos Diákkör

Tudományos diákkör

Erasmus hallgatói mobilitás

Életpálya tanácsadás

 

 

x