Hallgatói tájékoztatás, 2020/2021 őszi félév

Kedves Hallgatók!

A Pszichológiai Intézet 2020. szeptember 1-től hivatalba lépett új intézetvezetőjeként köszöntöm Önöket a 2020/2021 tanév őszi félévében!

Mint tudják, egyetemünk ebben a félévben az un. hibrid oktatásra állt át: a tanórák egy része személyes jelenléttel, más részük online módon, távoktatás formájában indult el. Az órarend kialakításakor tapasztalhatták, hogy a rendhagyó oktatási forma miatt több olyan szervezési probléma is felmerült, aminek megoldása Önöktől és az oktatóinktól, illetve az oktatásszervezőinktől is a szokásosnál több türelmet, rugalmasságot és alkalmazkodást igényelt. Reménykedem, hogy a tárgyfelvétel szeptember 11.-ei lezárultával sikerült mindannyiuk számára elfogadható megoldást találni az órarendjük kialakításában, és energiáikat a tanulásra és a szakmai fejlődésre tudják fordítani.

Ennek reményében kívánok mindannyiuknak tartalmas és sikeres félévet!

Dr. Hámori Eszter
habil egyetemi docens,
mb. intézetvezető


Kiemelten fontos információk

Az alábbiakban összegyűjtöttük a félév tudnivalóival kapcsolatos legfontosabb információkat. Kérem, hogy tanulmányozzák át alaposan!


Egyetemi és Kari rendelkezések az őszi félév rendkívüli helyzetével kapcsolatosan:

Az egyetemre való belépés rendjéről a 11/2020. sz rektori utasítás rendelkezik.


A személyes jelenlétű órákkal és a távoktatási formában tartott órákkal kapcsolatos legfontosabb információk:

 • Az oktatási forma (távolléti, vagy személyes jelenléti) az adott kurzusnál van feltüntetve a neptunban.


Távoktatással kapcsolatos információk

 • Az előre rögzített és feltöltött előadásokat a tavoktatas.ppke.hu oldalon, vagy a Microsoft Teams csoportmappájában találják meg. Az oktatók választhatnak alternatív felületet is, ahova előadásukat feltöltötték. Amennyiben a hallgató nem találja a keresett előadást, a kurzus oktatójánál érdeklődjön annak helyéről!
 • Az előre rögzített és valamely felületre feltöltött előadásokat a hallgatók félév végégig nézhetik meg, és kizárólag tanulmányi célokra használhatják. Az előadásokat nem terjeszthetik.
 • A valós időben történő előadások esetén a hallgató nem rögzítheti az előadást, csupán megtekintheti.
 • A rögzítés és terjesztés tilalmára vonatkozó részleteket itt tekinthetik meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy az erre vonatkozó szabályok betartása akkor is érvényes, ha a hallgató nem írt alá ezzel kapcsolatos nyilatkozatot.
 • Az online, valós időben történő előadások és gyakorlatok esetén az oktató kérheti, hogy a hallgató kapcsolja be a kameráját, és tegye magát láthatóvá. A videókapcsolat biztosításáért a hallgató a felelős.


Személyes jelenléti oktatással kapcsolatos, a vészhelyzet kezelésére vonatkozó információk

 • Indokolt esetben a hallgató kérheti a távoktatási formában való részvételét. Indokolt esetnek számít a saját, vagy a közvetlen hozzátartozói közegben jelenlévő egészségügyi kockázat. Ez esetben a hallgató kedvezményes tanrendre vonatkozó kérvényt nyújthat be a Tanulmányi Bizottsághoz.
 • A kedvezményes tanrendre való áttéréskor a hallgató számára nincs biztosítva a személyes jelenlétet igénylő órákon való részvétel. Az oktató egyénre szabott feladatokat és teljesítési kötelezettséget ír elő a hallgatónak.
 • A kedvezményes tanrendre vonatkozó kérvényt a hallgató évközben is benyújthatja a TB-nek, tehát ha a kockázat akkor keletkezett, amikor már elkezdte látogatni az órákat.
 • Amennyiben a hallgató saját magán a COVID-ra utaló tüneteket észlel, akkor a 11/2020. sz. rektori utasítás 3. sz. paragrafusa szerint kell eljárnia.
 • Amennyiben a hallgató jelzi, hogy a környezetében igazoltan COVID fertőzött személlyel találkozott, és emiatt fennáll a saját fertőzöttség kockázata, akkor a saját negatív teszteredmény birtokában, vagy a két hetes önkéntes karantén leteltével folytathatja az órák látogatását. Az elmulasztott órák azonban hozzájárulnak a megengedhető hiányzási óraszámhoz. Amennyiben a hiányzások száma meghaladja a 3-at (gyakorlatok esetén), akkor az oktató egyéni elbírálása alá esik, hogy még egy hiányzást megenged-e a félév során.


Ha bármilyen további kérdés, kérés felmerülne, keressék

 • oktatásszervezőinket (órarendi kérdésekben)
 • tanulmányi előadójukat (tanulmányi ügyekben)
 • a tanszékvezetőket, illetve a kurzust tartó oktatókat (szakmai, tartalmi kérdésekben)
 • évfolyamfelelőseiket (lásd Felelősök)
 • intézetvezetőt.


Kiegészítő információk:

x