Hallgatói díjak

MOHÁCSI ÁGNES EMLÉKDÍJ (BA-s hallgatók számára)

A PPKE Pszichológiai Intézete a 2013-ban fiatalon elhunyt munkatársa, Mohácsi Ágnes egyetemi adjunktus emlékére emlékdíjat alapított a legkiválóbb műhelymunkák díjazására.

Az emlékdíjat évente három nappali tagozatos pszichológus BA hallgató kaphatja meg a Pszichológiai Intézet oktatóiból álló Bíráló Bizottság javaslata alapján.

A díjazottak a szakmai elismerést igazoló oklevelet kapnak.

Az Emlékdíjra „A”-típusú műhelymunkával vagy BA-s szakdolgozattal lehet pályázni,

  • amelyet a 2019/ 2020. tanév őszi vagy tavaszi félévében adott le a hallgató
  • amire szakdolgozat esetében a konzulens, műhelymunka esetében a műhelymunka témavezető minimum 95 pontot adott
  • amennyiben a hallgató műhelymunkával pályázik, azt a leadási határidőig teljesen be kell fejeznie

Amennyiben a Hallgató az „A”-típusú műhelymunkájával helyezést ér el, a következő évben nem nyújthatja be újra pályamunkaként a dolgozatát, viszont ha a műhelymunkával nem ér el helyezést, akkor a következő évben ismét pályázhat a továbbfejlesztett dolgozatával.

A pályamunkát írásvédett pdf formátumban kell elküldeni a berta.judit@btk.ppke.hu címre 2020. június 30-ig. Az üzenet tárgya "Mohácsi emlékdíj pályamunka" legyen. A dolgozatról mind a hallgató, mind pedig a témavezető nevét kérjük törölni.


FIATAL KUTATÓI DÍJ (MA-s hallgatók számára)

A PPKE Pszichológiai Intézete MA-s hallgatók számára kutatói díjat alapított a legkiválóbb munkák díjazására.

A díjra első- és másodéves MA-s hallgatók (I–II–III–IV. félévükben tartók) pályázhatnak, az alábbi pályamunkákkal:

  • kiemelkedő színvonalú MA-s szakdolgozattal (a témavezető és a bíráló pontszámainak átlaga az elérhető 100 pontból minimum 95 pont)
  • OTDK- dolgozattal, ami a házi védésen 95%-os értékelést ért el
  • saját kutatással, amit konferencia-előadásként vagy folyóirat-cikként már elfogadtak


Az MA-s szakdolgozatot és OTDK- dolgozatot eredeti formában lehet benyújtani, a saját kutatást pedig úgy, hogy cikk-formátumot kövessen.

A Bíráló Bizottság tagjai a Pszichológiai Intézet oktatói közül kerülnek kijelölésre.

A pályamunkát írásvédett pdf formátumban kell elküldeni a berta.judit@btk.ppke.hu címre 2020. június 30-ig. Az üzenet tárgya "Fiatal kutatói díj pályamunka" legyen. A dolgozatról mind a hallgató, mind pedig a témavezető nevét kérjük törölni.


A 2019. évi díjazottak és pályamunkáik címe:

Mohácsi Ágnes Emlékdíj

I. helyezett: Fehér Lili - Social categorization in children with Autism Spectrum Disorder and its implication on the development of racial differentiation

II. helyezett: Fedor Zsuzsanna – „Szia Cica! Van gazdád?” Avagy a domináns csoport általi észlelt fenyegetettség, a szexizmus, a feminizmus összefüggései a catcalling megítélésével, és arra adott reakciókkal

III. helyezett: Csizmadia Laura - Mesék hatása a nyelvi fejlődésre


Fiatal Kutatói Díj

I. helyezett (megosztva): Szekeres Tamás - Kétségbeesés, vagy időskori depresszió?

I. helyezett (megosztva): Zele Dorottya - Emlékezeti befolyásolhatóság a bűnelkövetők körében

II. helyezett: Tomán Edina - Az örökletes thrombophilia és a hosszú távú antikoaguláns kezelés pszichológiai vonatkozásai

 

2020.08.26.

x