Médiapszichológia kutatócsoport

A népszerű médiatartalmak jelentős hatást gyakorolnak preferenciáinkra, attitűdjeinkre és viselkedésünkre. Az internet és a közösségi média az elmúlt évtizedek során nemcsak médiahasználati szokásaink terén hozott változást, hanem kommunikációnkat és személyközi kapcsolatainkat is átformálta: a sztárok elérhető közelségbe kerültek, a sokszereplős online játékok közösséget teremtettek, míg a kockázatos internetes kihívások és a cyberbullying felhívta figyelmünket a virtuális világ veszélyeire. Napjainkban már kiemelt érdeklődés övezi ezeket a jelenségeket a nemzetközi szakirodalomban.

A kutatócsoport célja empirikus kutatások révén hozzájárulni a nemzetközi és hazai média-pszichológiai tudásbázis bővítéséhez. Tevékenységünk olyan újszerű témák köré szerveződik, mint a videojáték- és közösségioldal-használat, sorozatnézés, cyberbullying és a sztárok iránti rajongás. Vizsgálataink a popkultúra szélesebb körébe tartozó médiatartalmak befogadásával kapcsolatos kompulzív viselkedésekre és más pszichológiai tényezőkre (pl. függőségre utaló tünetek, szubjektív jóllét) irányulnak.

A kutatócsoport bárki számára nyitott, akinek felkeltették az érdeklődését a felsorolt kutatási területek. Csatlakozni lehet folyamatban lévő kutatásokhoz, és segíthetünk egyéni ötletek megvalósításában is az év bármely szakaszában.

Érdeklődés, jelentkezés a kutatócsoportba: zsila.agnes@btk.ppke.hu

A kutatócsoport vezetője: Zsila Ágnes, PhD

A kutatócsoport hallgatói tagjai: Imre Dóra, Tóth Dorottya, Afangide-Késmárki Lili, Gregor-Tóth Péter, Binder Natália, György-Tóth Beatrix

x