Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat olyan terepmunka, amelyet külső intézményben, megfelelő tudományos fokozattal, illetve gyakorlati szakképesítéssel rendelkező pszichológus (tutor) irányításával végez el a hallgató. A terepgyakorlat (3. félév), majd a szakmai gyakorlat (4. félév) célja, hogy a hallgató az elsajátított mesterszintű törzs- és differenciált szakmai ismereteit és kompetenciáit a specializációjának megfelelő intézmény(ek)ben gyakorlati tapasztalatokkal bővítse. A terepmunka során megismerkedik az intézmény profiljával, és szakmai gyakorlatot szerez az ott folyó speciális ellátásban, illetve pszichológiai munkában, valamint kutatómunkában.

 

A terepmunka formájában végzett szakmai gyakorlat a Pázmányon összesen 150 óra, amelyből 75 órát (Terepgyakorlat címen) a 3. félévben, majd szintén 75 órát (Szakmai gyakorlat címen) a 4. félévben kell elvégezni a hallgatóknak. A Terepgyakorlathoz és a Szakmai gyakorlathoz párhuzamosan végzendő Intézményi megfigyelés módszertana alapozó (3. félév), illetve Intézményi megfigyelés módszertana haladó (4. félév) szemináriumi kurzus kapcsolódik, amely a terepmunka tapasztalatainak feldolgozásában segíti a hallgatókat.

A Terepgyakorlat és a Szakmai gyakorlat az egyes specializációk profiljához igazodik, és specializációkként eltérő gyakorlat végzésére ad lehetőséget. Az egyes specializációk szakmai gyakorlati munkájának irányelveit, és tevékenységi lehetőségeit, valamint a szakmai gyakorlóhelyek listáját lásd a specializáció ismertetők oldalán:


A Terepgyakorlat, valamint a Szakmai gyakorlat elvégzésre csak az Egyetemmel együttműködési szerződésben álló szakmai gyakorlóhelyeken van lehetőség. A szakmai gyakorlóhelyekre való beosztást a felelős oktatók végzik az adott félév elején. A terepmunka elvégzéséről mindkét félévben a szakmai gyakorlóhelyen a hallgatót koordináló szakember (tutor) ad igazolást és végzi el a hallgató munkájának értékelését. A hallgató felelőssége, hogy a munka értékelésére vonatkozó űrlapot, a szakmai terepgyakorlat igazolást a tutorral kitöltesse, majd a szakmai gyakorlatért felelős oktatóval is aláírassa. Ezt követően leadja a Tanulmányi Osztályra.

Szakmai terepgyakorlat igazolás formanyomtatványa itt tölthető le. Az igazolást a vizsgaidőszak kezdetén kell leadni a Tanulmányi Osztályon. Záróvizsgázók a záróvizsga időszak előtt egy héttel adják le, hogy az abszolútóriumot megkaphassák.

Az egyetem az itt találhatóintézményekkel áll szerződésben. A lista minden évben frissülhet, az új gyakorlóhelyekkel történő szerződéskötéskor. További információkat a szakmai gyakorlatért felelős oktatóktól kaphatnak a hallgatók.


2020.08.26.

x