Szakmai gyakorlat

Szakmai terepgyakorlat igazolás formanyomtatványa. Ezt az igazolást a vizsgaidőszak kezdetén leadni sziveskedjenek a Tanulmányi Osztályon. Záróvizsgázók a záróvizsga időszak előtt egy héttel adja le, hogy az abszolútóriumot megkaphassa. 

 Az egyetem az itt található intézményekkel áll szerződésben. Amennyiben a gyakorlóhely még nem áll szerződésben velünk, kérjük, hogy az illetékes szerződéskötési felelős keressen fel bennünket a pszichologia@btk.ppke.hu címen még az aktuális félév kezdetén.

A szakmai gyakorlóhelyek listája az elmúlt néhány évben:

2015-16 tavaszi félév

Egészségpszichológia

Klinikai

2016-17 őszi félév

Klinikai és Egészségpszichológia

2016-17 tavaszi félév

Klinikai és Egészségpszichológia

A gyakorlat hossza 75 óra egy félévben.

Tárgy követelményei:

A terepgyakorlat célja, hogy a hallgató az elsajátított mesterszintű törzs- és differenciált szakmai ismereteit és kompetenciáit a szakirányának megfelelő intézmény(ek)ben gyakorlati tapasztalatokkal bővítse.
Kompetenciák: A terepgyakorlat során megismerkedik az intézmény profiljával, és szakmai gyakorlatot szerez az ott folyó speciális ellátásban.
A terepgyakorlat profilja az adott szakirány profiljához igazodik, így szakirányonként differenciált.


Az interperszonális és interkulturális pszichológiai szakirány terepgyakorlatának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alapellátásban felmerülő problémák családterápiás kezelésekkel. Tapasztalatokat szerezzenek a családban felmerülő problémák rendszerszemléletű felfogásával, diagnosztizálásával és terápiájának felépítésével, kivitelezésével.


A klinikai és egészségpszichológiai szakirány terepgyakorlatának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egészségügyi és totális intézmények különféle osztályainak működésével, az itt felmerülő pszichológiai problémákkal és ezek pszichológiai kezelésével. Fontos a problémák felismerése, a diagnózis, az esetleges terápia, tréning, amely az esetismertetések során kerül bemutatásra.


A fejlődés- és klinikai gyermekpszichológiai szakirány terepgyakorlatának célja, hogy a hallgató megfigyeléseket végezzen különféle gyermekintézményekben (bölcsőde, óvoda, kórházi gyermekosztály, speciális gyermekellátó intézmény), átlássa a fejlődési feltételek eltérő szempontrendszerét, megfigyeléses tapasztalatokat szerezzen a tipikus és az atipikus gyermeki fejlődésmenetről a koragyermekkor időszakában, és kompetenciát szerezzen a gyermekmegfigyelés módszerében, valamint a megfigyelés etikai szabályainak betartásában.

x