Tanszékek

Általános Lélektani Tanszék

Az Általános Lélektani Tanszék 2013-ban kezdte meg működését a Pszichológia Intézeten belül.

Fejlődés- és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

A tanszék munkatársai a BA és az MA képzés fejlődéspszichológiai alap- és az ehhez kapcsolódó speciális elméleti és módszertani tárgyait oktatják, valamint részt vesznek a kar pedagógus- és szociálpedagógus képzésében.
x