Kovács Ilona

 

 

egyetemi tanár
az MTA levelező tagja
 
weboldal: https://dr-ilona-kovacs.webflow.io/
 


vezető, Pszichológiai Kutatólaboratórium
vezető, MTA-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
 
 
 
E-mail: kovacs.ilona@btk.ppke.hu
Fogadóóra: HÉTFŐ 12.00-14.00
Mikszáth K. tér 1, Sop 406/C
Budapest, H-1088
tel: +361-327-5927 (házon belüli mellék: 4230)

 

 

KUTATÁS

 

PUBLIKÁCIÓK

 

 


 

 

 

Képzettség, fokozatok, címek

 • levelező tag, Magyar Tudományos Akadémia, 2019
 • választott tag, Academia Europaea, 2009
 • DSc, Pszichológia, MTA, 2004
 • Dr. Habil., Pszichológia, Pécsi Egyetem, 2003
 • CSc, Pszichológia, MTA, 1997
 • Egyetemi doktor, Pszichológia, ELTE, 1988
 • Pszichológus diploma, ELTE,1983


Munkahelyek, beosztások

 • 2017-2019 PPKE BTK tudományos dékánhelyettes
 • 2015- PPKE BTK Pszichológiai Intézet vezetője
 • 2014- PPKE BTK Pszichológiai Kutatólaboratórium vezetője
 • 2013-2015 PPKE BTK Általános Pszichológia tanszék vezetője
 • 2013- PPKE BTK Fejlődés- Idegtudományi Laboratórium vezetője
 • 2011-2012 BME TTK nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
 • 2006-2012 egyetemi tanár, BME
 • 2006-2009 tanszékvezető, Kognitív Tudományi tanszék, BME
 • 2004-2006 megbízott tanszékvezető, Kognitív Tudományi tanszék, BME
 • 2006-2012 a Pszichológia doktori iskola vezetője, BME
 • 2006-2011 az MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport vezetője
 • 2003-2006 egyetemi docens, BME
 • 2001-2002 Invited Fellow, Collegium Budapest / Institute for Advanced Study
 • 1997-2003 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Rutgers, the State University of New Jersey, New Brunswick, NJ (Rutgers), USA
 • 1993-1997 Research Associate, Laboratory of Vision Research (LVR), Rutgers, USA
 • 1990-1992 Research Scholar, LVR, USA
 • 1983 - 1989 tanársegéd, ELTE, Általános Pszichológia tanszék

 


Oktatászervezési tevékenység

 • BME Pszichológia DI akkreditációja és vezetése
 • BME Kognitív tanulmányok/Cognitive studies MA akkreditációja és szakfelelőssége
 • BME Pszichológia MA / Kognitív Pszichológia szakirány akkreditációja és szakirányfelelőssége

 

Kurzusok

 • PPKE 2013-
  • Kognitív Pszichológia mesterkurzus
 • BME 2004-2012
  • Általános pszichológia, BA
  • Percepció és tanulás, MA
  • Bevezetés a kognitív tudományba, MA
  • Fejlődéspszichológia, MA
  • Kognitív zavarok neurogenetikus háttéren, PhD
  • A kísérleti pszichológia módszertana, PhD
  • Percepció, PhDAgykérgi plaszticitás, PhD
 • Rutgers University
  • Sensation and Perception, undergraduate level, 1996, 1998, 1999, 2000
  • Sensation and Perception Lab., undergraduate level, 1996, 1998, 1999, 2000
  • Visual Perception, graduate level, 1998, 1999
  • Advanced Seminar in Perception, graduate level, 2001
  • What is Conitive Science?, undergraduate level, 1998, 1999, 2000
  • Proseminar in Cognitive Science, graduate level, 1998, 1999, 2000
 • Szegedi Tudományegyetem
  • Perception and Action, 2000
 • ELTE
  • Percepció 1996
  • Percepció és modularitás 1995
 • ELTE 1983 -1989
  • Pszichológiatörténet
  • Memória és Figyelem
  • Mentális képzelet
  • Látás és pszichofizika

 

 

Tudományos közéleti tagságok, elnökségek

 • 2017-2019 PPKE BTK Tudományos Bizottság elnöke
 • 2017-2019 PPKE BTK tudományos dékáénhelyettes
 • 2013- PPKE BTK Kari Tanács tagja
 • 2013- PPKE BTK Tudományos Bizottság tagja
 • 2013- ERC panel member
 • 2012- MAB Pedagógia Pszichológia Szakbizottság tagja
 • 2011-2012 BME TTK Tudományos Bizottságának elnöke
 • 2011-2012 BME Tudományos Bizottságának tagja
 • 2009-2011 MTA II. Osztály Pszichológiai Bizottságának elnöke
 • 2007-2010 OTKA Idegtudományi zsűri tagja
 • 2005-present Editorial Board member, Vision Research, Elsevier Journals
 • 2004-2012 BME Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság tagja
 • 2004-2012 BME Pszichológia Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság elnöke
 • 2004- BME Pszichológia Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság tagja
 • 2004 Magyar Kognitív Tudományi Társaság elnöke
 • 2003-2007 OTKA Társdalomtudományi Kollégium tagja


Díjak

 • 2009 Academia Europaea választott tagja
 • 2006 Akadémiai Díj
 • 2006 BME GTK kutatói díj
 • 1991 Fight for Sight Research Division of the National Society to Prevent Blindness Research Award, USA
 • 2005 Charles Simonyi díj
 • 1990 Soros Foundation Research Award1980 Jó tanuló, jó sportoló díj


Tudománymetriai mutatók az MTMT (BME-PA) alapján

 • Saját közlemények száma:144
 • Idézetek száma:2 227
 • Független idézetek száma:1 898
 • Függő idézetek száma:329
 • Összegzett impakt faktor: 176,691


Témavezetőként elnyert kutatási pályázatok

 • OTKA NN 110466 A vizuális észlelés dinamikus egyensúlyának fejlődési és klinikai sajátosságai 2014-2017
 • OTKA NK 104481 Miből lesz a felnőtt agy? A serdülőkor, mint az agykérgi fejlődés kritikus periódusa 2013-2016
 • MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport 2007-2011.Procedurális tanulás tipikus és atipikus agyi fejlődés esetén.
 • OTKANF 60806 2006-2011.Occipital Visual Dysfunction and Its Consequences in Hungarian Williams Syndrome Children.
 • National Science Foundation USA CARREER program/CRI research grant # 0126151, 2001-2004.
 • Workshop on Williams Syndrome and the issue of Neurogenetic Developmental Disorders. National Science Foundation USA/CRF workshop grant # 126158, 2001-2002.
 • Spatial continuity, contour closure & skeltons: Psychological, physiological & computational aspects of perceptual organization James S. MacDonnell Foundation # 1996-2000.Plasticity of stereopsis.
 • US-Hungarian Joint Fund NSF - HAS 1994-1996.


Külföldi szakmai tapasztalatok, együttműködések

 • Research in Paris, Laboratoire Psychologie de la Perception (UMR 8158 CNRS) 2012
 • Konzulens, CNTRACS1/5-Cognitive Neuroscience Task Reliability & Clinical Applications Consortium, USA, 2009-2011 (Washington U. St Luis, USA, http://ccpweb.wustl.edu/CNTRACS.html).
 • Alapító, "Middle European interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science" (http://www.meicogsci.eu/).
 • Meghívott oktató, „Visual Neuroscience: From Spikes to Awareness, FENS-IBRO Summer School"-ban (Rauischholzhausen, Németország, 2010, 2012, 2014). (http://www.allpsych.uni-giessen.de/rauisch/
 • Invited Fellow, Collegium Budapest / Institute for Advanced StudyInvited Fellow, Collegium Budapest / Institute for Advanced StudyCollegium Budapest, 2001-2002Kutató,
 • Rutgers University, Laboratory of Vision Research, Center for Cognitive Science, Department of Psychology, 1990-2004.


PhD témavezetés

 • Gerván Patrícia, PDI BME, PhD 2012
 • Füzesiné Hudák Mariann, PDI BME, PhD 2014
 • Gombos Ferenc, PDI BME, PhD folyamatban
 • Berencsi Andrea, PDI BME, PhD folyamatban
 • László Szandra, ME, SE, PhD folyamatban

 

Lektorálás

Nature, Nature Neuroscience, National Science Foundation USA, National Institute of Health USA, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vision Research, Spatial Vision, Journal of the Optical Society of America, Cognition, Trends in the Cognitive Sciences, Visual Cognition, Perception, Perception & Psychophysics, Psychological Science, Developmental Science, Investigative Ophthalmology & Visual Science, Journal of Neurophysiology, Behavioral Brain Sciences, Wellcome Trust Fund UK, Worth Publishers USA, MRC Canada, Weizmann Institute of Science Israel, US-Israel Binational Science Foundation, ERC.


Kutatói érdeklődés

 • Alapkutatás a megismerés pszichológiája és neurobiológiája területén.
  • A látás agykérgi mechanizmusainak feltárása pszichofizikai és elektrofiziológiai módszerekkel.
  • Sztereopszis és agykérgi binokularitás.
  • A tárgy- és formalátás agykérgi mechanizmusai, és azok modellezése.
  • A biológiai mozgásérzékelés alapvető mechanizmusai.
  • A vizuális kétértelműségek érzékelésének agykérgi mechanizmusai.
 • A készségtanulás és az agykérgi plaszticitás emberre jellemző formái.
  • A tanulás és az alvás összefüggései.
  • A vizuális és motoros készségtanulás agykérgi mechanizmusai.
  • A perceptuális és motoros tanulás fejlődése.
  • A koraszülöttek látási fejlődése.
 • A perceptuális és kognitív fejlődés zavarai
  • A sztereopszis zavarai és az amblyopia agykérgi háttere.
  • Vizuális integrációs zavarok Williams szindrómában, dyslexiában, schizophreniában.
  • Perceptuális stílusok anorexia nervosában.
  • Az alvás és a kognitív fejlődés együttes zavarai.
 • Transzlációs kutatás: az alapkutatás módszertanának átültetése klinikai gyakorlatba; szűrővizsgálatok kidolgozása.


Kutatási tervek

Az emberi fejlődés talán legérdekesebb szakaszának, a kamaszkor egészének részletes vizsgálata. Az emberi agy hosszúra nyúló szerveződési fázisának eredményeként igen sokáig befogadó a környezeti ingerekre, ami egyaránt magában hordozza az alkalmazkodás és a sérülékenység aspektusait. Míg a sokáig tartó plaszticitásának nyilvánvaló evolúciós előnyei vannak, egyelőre nem tudjuk, hogy milyen mechanizmusok teremtik meg a kifejlett agy stabilitását, a gyermekiből a felnőttszerű állapotba való lépést. Legújabb kutatásaimmal ennek a kérdésnek a tisztázásához szeretnék hozzájárulni. Hipotézisem szerint a felnőttre jellemző megbízható agykérgi hálózatok kialakulásának közvetlen előzményeként még a primer látó- és mozgatókérgi hálózatok is átesnek egy átmeneti destabilizációs és újraszerveződési fázison. Ez a fokozottan alakítható periódus segít megbírkózni a fejlődés és tanulás kettős követelményével: lehetővé teszi, hogy a hálózat hasznos kapcsolatai megerősödjenek, miközben a hibás, szükségtelen kapcsolatok felszámolódnak. A munka klinikai és terápiás jelentőséggel is bírhat. Számos neuropszichiátriai zavar, mint például a skizofrénia, a fejlődésnek ebben a szakaszában jelenik meg, ami arra enged következtetni, hogy a serdülőkorban lejátszódó agyi újraszerveződésben bekövetkező hibáknak életre szóló hatásai vannak. Kutatásom segíthet a neuropszichiátriai zavarok korai és specifikus jeleinek feltárásába.


Nemzetközi konferenciák szervezése
:

 • 2010 Percetual Bistability, BME, Budapest, co-organizer
 • 2004 European Conference on Visual Perception, Budapest, co-organizer
 • 2002 Williams Syndrome and the Issue of Neurogenetic Developmental Disorders, Collegium Budapest, Institute of Advanced Studies, organizer
 • 2001 Early Cognitive Development and its Impairements, Collegium Budapest, Institute of Advanced Studies, co-organizer


Válogatás meghívott előadásokból
:

 • Computation and Neural Systems Program, Caltech, Pasadena. "Effect of closure in figure-ground segmentation," 1993.
 • Center for Neural Science, NYU, New York. "Perceptual sensitivity maps within globally defined visual shapes." 1994.
 • Mind/Brain Institute, Johns Hopkins University, Baltimore. "Perceptual sensitivity maps within globally defined visual shapes." 1994.
 • Hebb symposium on Neurons and biological dynamics. The Fields Institute of Research in the Mathematical Sciences, Toronto. "Points of synchrony in retinotopic maps." 1994.
 • Laboratorie de Psychologie Experimentale, Universite Rene Descartes, Paris. "Perceptual sensitivity maps within globally defined visual shapes." 1995.
 • Vision Sciences Laboratory, Harvard University, Cambridge. "Gestalten of today: Context dependent spatial interactions in human vision." 1996.
 • NEC Res Inst, Princeton. "When the brain changes its mind: Interocular grouping during binocular rivalry." 1996.
 • Department of Brain and Cognitive Sciences, McDonnell-Pew Center for Cognitive Neuroscience at MIT, Cambridge. "Gestalten of today: Context dependent spatial interactions in human vision." 1996.
 • Smith Kettlewell Eye Research Institue, San Francisco. "Gestalten of today: Context dependent spatial interactions in human vision." 1996.
 • Center for Neural Science, NYU, New York. "Binocular rivalry: Normal and abnormal aspects." 1997.
 • Groupe de Recherche En Neuropsychologie Experimentale, Université de Montréal, Québec, Canada. "Slow development of perceptual organization in humans." 2000.
 • Laboratory for Engineering Man/Machine Systems, Brown University, Providence. "Psychophysical sensitivity maps of global shapes." 2000.
 • Centre for Brain and Cognitive Development, Department of Psychology Birkbeck College London, UK. "Slow development of perceptual organization in humans." 2000.
 • The creativity of vision. Brain, Mind and Matter, Academia Europea, Budapest, 2006.
 • Dynamic coordination in Gestalt Perception. DynamicCoordination in the Brain: From Neurons to Mind, Ernst Strüngmann Forum, Frankfurt am Main, Germany, 2009.
 • BCCCD12 Central European University, Budapest "Ready to experience: Binocular vision is turned earlier in preterm human infants" 2012.
 • Brainglot Consolider Seminar Series University of Barcelona, Barcelona,"Ready to experience: Binocular vision is turned earlier in preterm human infants" 2012.
 • The Whitehead Lectures in "Cognition, Computation and Culture", Goldsmiths University of London, 2012.
 • LPP, Université Paris Descartes "Ready to experience: Binocular function is turned on earlier in preterm infants" 2013.
 • Laboratory of Experimental Psychology, KU Leuven "Ready to experience: Binocular function is turned on earlier in preterm infants" 2013.
 • Neurosciences Cognitives séminaire du LNC, UMR 7291 CNRS, Fédération de Recherche 3C - Comportement Cerveau Cognition Aix-Marseille Université "Sleep, the Achilles' Heel of brain development" 2015.
 • 1º Workshop Internacional de Síndrome de Williams, Brasil,"Sleep, the Achilles' Heel of brain development" 2015.
 • Adaptive Brains and Machines, Downing College University of Cambridge "Adaptability in atypical human development" 2015.

 

Tudományon kívüli érdeklődés és eredmények

 • Kosárlabda: 110-szeres nemzeti válogatott, 1975-1980
 • Olimpiai 4. hely, kosárlabda, 1980:
 • Látványos Tudomány 2006, Budapest (Novartis & Daily Telegraph), kategória győztes.
 • Salon 2000, The first show of the New Millenium, Limner Gallery, NY, NY.
 • Tisza 2000, Votisky Galléria, Tiszakürt, 2000.
 • NY Arts Biennial'97, NYU and Eight Floor Gallery, 473 Broadway, NY, NY, 1997

 


Régi személyes honlap →

x