Tanszéki kutatások

Pszichológiai Kutatólaboratórium

Vezető: Kovács Ilona, Általános Pszichológia tanszék

részletes információ: https://dr-ilona-kovacs.webflow.io/

A 2014-ben létrejött laboratórium a vizuális pszichofizika és a humán elektrofiziológia módszertanában jártas szakembereket foglalkoztat. Rendelkezik egy 128 csatornás EEG készülékkel, adatelemzésre és pszichofizikai vizsgálatok lefolytatására alkalmas számítógépekkel. Egy optikai paddal kombinált szemmozgás regisztráló készülék beszerzésére pályázatot nyújt be.

Kutatási projektek:

Agykérgi funkcionális kapcsolatok érése serdülőknél a csontkor függvényében (2020-2024, OTKA K 134370) Vezető kutató: Kovács Ilona

MTA-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport 2017-2022, vezető, Kovács Ilona

A Miből lesz a felnőtt agy? A serdülőkor, mint az agykérgi fejlődés kritikusperiódusa (OTKA NK 104481, 2013-2016). Vezető kutató: Kovács Ilona. 

A binokuláris ingerfeldolgozás mechanizmusainak többszintű vizsgálata  (OTKA 108747). Vezető kutató: Buzás Péter, Pécsi Tudományegyetem. A FIT együttműködői szerepet vállalt a humán pszichofizikai rész kidolgozásában.

A vizuális észlelés dinamikus egyensúlya (OTKA NN 110466). Az Otto-von-Guericke Egyetem Biológia Intézetével, Jochen Braun professzorral együttműködésben. Vezető kutató: Kovács Ilona.


Neszmélyi Bence tanszéki kutatási témái

A motoros és szenzoros folyamatok közti kapcsolatok: Hogyan tanuljuk meg a cselekvés és annak következménye közti kapcsolatot? Hogyan jelenik meg ez a kapcsolat a viselkedés és a szubjektív élmény szintjén, illetve milyen tényezők (kognitív, kontextuális) lehetnek hatással rá?

 • A szenzomotoros tanulás alapvő folyamatai
 • A szenzomotoros tanulás és a megerősítéses tanulás kapcsolata
 • A cselekvés-következmény kapcsolat, ágencia, kauzalitás vizsgálata társas helyzetekben (pl. Emberek közötti és ember-gép interakciók különbségei és hasonlóságai)


A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt a következő hónapokban még nem lehet a Természettudományi Kutatóközpontban folyó kutatások adatgyűjtési fázisába bekapcsolódni. A jelen körülmények között olyan feladatokat lehet vállalni, melyeket a hallgató önállóan vagy az egyetem hallgatói laborjában meg tud valósítani (kísérlettervezés, egyszerűbb programozási feladatok, pilot kutatás folytatása).


Gerván Patrícia tanszéki kutatási témái

A pandémiás helyzettel kapcsolatos korlátozások miatt az idei félévben meghirdetett tanszéki kutatási témák elemzések már felvett adatokon. A BÉTA labor (http://betalab.hu/en/main/) keretein belül gyűjtött viselkedéses (kockázatvállalás), csontkor és kérdőíves adatok sokrétű elemzésére és összefüggések keresésére nyílik lehetőség a tanszéki kutatáshoz csatlakozni kívánó hallgatók számára. Ezen kívül várjuk, hogy érdeklődő hallgatók az afantázia kutatócsoport munkájához csatlakozzanak, a kutatásról bővebben itt olvashatnak.

Meghirdetett tanszéki kutatási témák:

 • Az érzelem szabályozás összefüggései a kockázatvállalással kamaszkorban
 • A pozitív – negatív affektivitás összefüggései a kockázatvállalással kamaszkorban
 • Az alkoholfogyasztási szokások és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • A dohányzási szokások és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • A szocioökonómiai státusz és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • Az agresszió és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • A biológiai érés és az életkor együttes hatása a kockázatvállalásra kamaszkorban
 • A Covid19 pandémiás helyzetben mutatott maszkviselési attitűd összefüggése a kockázatvállalással kamaszkorban
 • A Covid19 pandémiás helyzetben a korlátozó szabályok betartása és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • Afantázia: képzeleti tevékenység nélkül élő emberek kognitív és érzelmi folyamatainak tanulmányozása
x