Tanszéki kutatások

Fejlődés-Idegtudományi Labor

Vezető: Kovács Ilona, Általános Pszichológia tanszék
A 2013 januárjában létrejött laboratórium a vizuális pszichofizika és a humán elektrofiziológia módszertanában jártas szakembereket foglalkoztat. Rendelkezik egy 128 csatornás EEG készülékkel, adatelemzésre és pszichofizikai vizsgálatok lefolytatására alkalmas számítógépekkel. Egy optikai paddal kombinált szemmozgás regisztráló készülék beszerzésére pályázatot nyújt be. A FIT célja, hogy a saját kutatóival s nemzetközi együttműködésben végzett munkák mellett, tudományos kutatási lehetőséget nyújtson a Pszichológia Intézet munkatársai és hallgatói számára is.

Kutatási témák
A Miből lesz a felnőtt agy? A serdülőkor, mint az agykérgi fejlődés kritikusperiódusa című kutatási programot az OTKA támogatja (OTKA NK 104481, 2013-2016). Vezető kutató: Kovács Ilona. A program teljes egészében a FIT-ben kerül kivitelezésre.
A binokuláris ingerfeldolgozás mechanizmusainak többszintű vizsgálata című kutatási program elbírálás alatt áll (OTKA 108747). Vezető kutató: Buzás Péter, Pécsi Tudományegyetem. A FIT együttműködői szerepet vállalt a humán pszichofizikai rész kidolgozásában.
A vizuális észlelés dinamikus egyensúlyának pontos jellemzése című kutatási program benyújtás alatt áll (OTKA NN 110466). Ezt a, szintén a serdülőkori fejlődés vizsgálatára kidolgozott kutatási programot a magdeburgi Otto-von-Guericke Egyetem Biológia Intézetével közösen tervezzük végrehajtani, Jochen Braun professzorral együttműködésben. Vezető kutató: Kovács Ilona.
További nemzetközi együttműködésben benyújtott pályázatok előkészítése történik a Paris Descartes V, valamint a Rutgers University (NJ, USA) kutatóival, aszociális megismerés fejlődésének vizsgálatára.

x