Batta Barbara

egyetemi tanársegéd

e-mail: batta.barbara@btk.ppke.hu
fogadóóra: csütörtök 13.15–14.15, BTK SOP 408.

Végzettség:

 • doktori (PhD) fokozat (Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola, 2020)
 • okleveles pszichológus (ELTE-PPK, 2006)
 • okleveles politológus (ELTE-TATK, 2007)


Oktatási terület:

 • Fejlődéslélektan
 • Pszichodiagnosztika
 • Kognitív pszichológia
 • Pszichológiatörténet
 • Személyiségpszichológia


Kutatási terület:

 • az emlékezeti befolyásolhatóság individuális és kognitív háttere közötti kapcsolat vizsgálata – életkori változások
 • alkalmazott pszichológia: közlekedéspszichológiai kérdésfeltevés: Teljesítménymintázat és kockázatvállalás
 • kogníció és személyiség kapcsolata, illetve annak életkori változása: végrehajtó funkciók, emlékezet és a személyiségvonások összefüggéseinek változása
 • az alvászavarok háttere – személyiség- és kognitív mintázat
 • az autizmus kognitív mintázata – fejlődés-neuropszichológiai megközelítés
 • politikai pszichológia: politikai irányultság és személyiség kapcsolata
 • tudat és éntudatosság – elméleti kutatás


Publikációk →


Tematikák

x