Boros János

E-mail: boros.janos@btk.ppke.hu
Fogadóóra: Sop 407, SZERDA 14.00-15.00

Segédanyagok:

Tudományos fokozat: PhD (2005, Debreceni Egyetem)

Végzettség:

okl. pszichológus 1970 ELTE
bölcsészdoktor 1980 ELTE

Oktatási terület:

Klinikai és egészségpszichológiai szakirány
Egészségpszichológia és kriminalitás
Egészségpszichológia és igazságszolgáltatás
Stressz és coping
Gyakorlatkisérő szeminárium
Esetismertetés
Személyiségfejlesztő tréning

Kutatási terület:

Igazságügyi pszichológia
Bűnelkövetők élet-narratíváinak viszgálata
Önkontroll mérése a Grasmick-skálával

Személyes honlap →
CV →
Publikációk →

Tematikák

x