Matuszka Balázs

E-mail: matuszka.balazs@btk.ppke.hu
Fogadóóra: HÉTFŐ 11:00-12:00, Sop. 408 (előzetes emailes bejelentkezés alapján)

Tudományos fokozat: Ph.D.

Végzettség:

okleveles pszichológus (PPKE, 2009)

relaxáció és szimbólumterápia (MRSZE, 2015)

Ph.D. (mentális egészségtudományok/pszichiátria) (SE, 2017)

Oktatási terület:

Személyiséglélektan
Addiktológia
Az agresszió pszichológiája
Kérdőívek használata és validálása
Pszichodiagnosztika

Kutatási terület:

Szenvedélybetegségekkel kapcsolatos kutatások
Agressziókutatás
Új mérőeszközök vizsgálatai
A munka és a jóllét összefüggéseinek vizsgálata
A negatív gyermekkori élmények összefüggései a felnőttkori egészségkárosodással

http://www.markmyprofessor.com/

Személyes honlap →
CV →

publikációs lista


Tematikák

x