Urbán Szabolcs

E-mail: urban.szabolcs@btk.ppke.hu
Fogadóóra: Sop 408, előzetes egyeztetéssel, HÉTFŐ 17.30-18.15 CSÜTRÖTÖK 15.45-16.30

Segédanyagok:

Tudományos fokozat: PhD (Debrecen, 2013)

Végzettség:

gyógypedagógus
pszichológus
filozófus

Oktatási terület:

valláspszichológia
személyiségpszichológia
családpszichológia
pszichológiai etika
tudományfilozófia

Kutatási terület:

valláspszichológia
személyiségpszichológia
iskolapszichológia
családpszichológia

Személyes honlap →
CV →
Publikációk →


Tematikák

x