Tanszéki kutatásaink

  • Látássérül személyek életminőségének vizsgálata

Géczy Anna, Sándor Nikoletta Gabriella

  • Az iskolai agresszió és a szülői bánásmód korrelátumainak vizsgálata a szociális státusz függvényében

Géczy Anna, Hal Viktor, Hal Viktorné, Hal Melinda

  • A Grasmick Önkontroll Skála pszichometriai validálása

Matuszka Balázs és munkatársai

  • Munkahelyi társas klíma, személyes célok és jóllét: a munkahelyi jóllét összetevőinek átfogó vizsgálata

Matuszka Balázs és munkatársai

  • Gottfredson és Hirschi Általános Bűnözési Elméletének empirikus vizsgálata

Hargitai Rita, Matuszka Balázs, Urbán Szabolcs, Boros János

  • Énkép egyértelműség empirikus vizsgálata

Hargitai Rita

  • A személyiség megismerésének narratív módja

Hargitai Rita

 

2020.07.30.

x