Volume 10

Relationes rerum. Régészeti Tanulmányok Nagy Margit Tiszteletére

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészettudományi Intézetének kiadványai 10.

Főszerk.: Korom A. Szerk.: Balogh Cs. – Major B. – Türk A.

Budapest, Archaeolingua, 2018.
Terjedelem: 720 oldal, színes és fekete-fehér képekkel
Keménykötés
Nyelv: magyar, német, angol és orosz, illetve német, angol, magyar és orosz nyelvű összefoglalókkal
ISBN 978-615-5766-13-8

PPKE BTK Régészettudományi Intézet és a Budapesti Történeti Múzeum közös kiadásában jelent meg Nagy Margit születésnapja alkalmából készült ünnepi kötet: Relationes Rerum. Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére címmel.
Nagy Margitot, a magyar népvándorlás kori kutatás meghatározó alakját születésnapja alkalmából 41 magyar és 8 külföldi (német, orosz, ukrán) szerző köszöntötte. A tanulmánykötet 39 dolgozatot tartalmaz a neolitikumtól a honfoglalás koráig terjedően, döntő többségében a Kárpát-medence népvándorlás kori régészeti kérdéseiről. A kötetben alapközlések, tárgytipológiai feldolgozások, illetve telep-és temetőanyag bemutatások kaptak helyet, melyek többségéhez természettudományos vizsgálatok is kapcsolódnak. A gazdagon illusztrált kötet az Archaeolingua Kiadó gondozásában jelent meg a PPKE Régészettudományi Intézetet és a Budapesti Történeti Múzeum közös kiadásában, mely a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával valósult meg.

x