Volume 17

Eke mentén, csata nyomában - A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei. Tanulmánykötet Szűcs József tiszteletére

(New studies and insights on the Blattle of Mohács 1526). Budapest 2020. Szerk.: Bertók G. - Galambos I. - Haramza M. - Kovaliczky G. - Simon B. - Türk A. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 17. Budapest 2020.

ISBN: 978-963-9987-73-9

Jelen kötet az 1526-os mohácsi csata nagyérdemű helyi kutatójának, Szűcs Józsefnek tiszteletére készült.
Szűcs József 1927-ben, Mohácson született, és már egész fiatal kora óta elkötelezte magát a csata kutatása mellett. A Mohács térségében, évtizedekig végzett terepbejárásaival, olyan helyismeretre tett szert, amellyel korának régészei aligha rendelkeztek. Nem csoda, hogy számos lelőhelyre, így a tömegsírok előkerülésére is ő hívta fel a szakemberek figyelmét.

A Janus Pannonius Múzeum és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttműködésében zajló Mohács 500 Csatatérkutatási Program az elmúlt években több fémkereső műszeres leletfelderítést is végzett e területeken. A terepi kutatások eredményei folytatólagosan kapcsolódnak Szűcs József munkásságához, további régészeti, történeti és néprajzi tanulmányokkal együtt, érintve a mohácsi csata lokalizálásának, had- és fegyvertörténeti hátterének, lefolyásának és hosszabb távú következményeinek, valamint emlékezetének problémakörét.

x