Volume 19

Beszédes József: Római kori sírkövek Carnuntumból és városi territoriumáról.
Römische Grabsteine aus Carnuntum und seinem Stadtgebiet

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 19. Budapest 2020.

ISBN 978-615-5766-40-4

HU-ISSN 2064-8162

Carnuntum a római kori Pannonia egyik legfontosabb adminisztrációs és katonai centruma volt. A legiotáborból és hatalmas városi territoriumáról kiemelkedően magas számban kerültek elő római kori kőemlékek, melyek túlnyomó többsége felirattal és/vagy reliefdísszel ellátott síremlék. Jelen kötet ezt a mintegy 700 darabot kitevő régészeti emlékcsoportot elemzi kőplasztikai és epigráfiai szempontból. A részletes kiértékelésen, csapattörténeti kitekintésen és a sírkőfeliratok összegyűjtésén túl a kötet az eddigieknél pontosabb kronológiát és tipológiát kínál, bemutatva a terület kőfaragásának, síremlékművészetének fejlődési sajátosságait is. Fontos kézikönyvként szolgálhat a tartomány sírkőfaragásával, epigráfiai kérdéseivel és katonai csapattörténetével foglalkozó kutatók számára.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem könyvsorozatában megjelenő, a BTM által támogatott kötetet német nyelvű összefoglalás, számos képtábla és részletes index egészíti ki.

x