Volume 3.1

Főszerkesztő: Türk Attila, Szerkesztette: Balogh Csilla, Major Balázs

A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája
Esztergom 2014. november 4–6. I.

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae No. 3.1 – Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3.1
Budapest-Esztergom, Archaeolingua, 2015

Nyelv: magyar és orosz, angol, német és magyar nyelvű összefoglalókkal

Keménykötés

Terjedelem: 874 oldal, színes és fekete-fehér képekkel

ISBN 978-963-9911-63-5

Recenzió →

2014. november 4–6. között került megrendezésre Esztergomban a Hadak útján, a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, mely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának összefogásával valósult meg. A tudományos ülésszak a hazai népvándorlás és honfoglalás kori kutatás egyik kiemelkedő eseménye volt, melyen minden korábbinál nagyobb létszámban vettek részt külföldi szakemberek is. 2015-ben elkészült a konferencia előadásainak és a korszakhoz kapcsolódó további tanulmányok kötetbe foglalása. A konferenciakötet összesen 69 dolgozatból áll, 113 szerző közreműködésével, köztük 15 külföldi kollégáéval. Az első kötet 31 dolgozata a szarmata kortól a késő avar időszakig terjedő munkákat tartalmazza, míg a várhatóan júniusig megjelenő második kötet a magyar őstörténet és honfoglaláskor, illetve az Árpád-kor időszakára vonatkozó tanulmányokat foglalja magába. A kiadvány dolgozatai között megtaláljuk az alapközléseket, számos tárgytipológiai feldolgozást, de telep- és településtörténeti összefoglalásokat egyaránt. A részletes adatbázisok közlése mellett a vállalkozás talán legkiemelkedőbb része a számos archeometriai és bioarcheológiai, illetve természettudományos feldolgozást bemutató tanulmány. A két színes kötet az Archaeolingua gondos szerkesztésében és kiadásában jelenik meg, mely egyúttal a kiváló magyar régészt, Mesterházy Károlyt köszönti 75. születésnapja alkalmából.

 

x