Volume 6

Balogh Csilla

Régészeti adatok a Duna‒Tisza közi avarok történetéhez

The History of the Avar sin the Danube–Tisza Interfluve as Reflected in the Archaeological Record

Szerkesztette
Major Balázs ‒ Türk Attila

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia
A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai
Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology
Volume 6

ISBN 978-963-9911-85-7
HU-ISSN 2064-8162

Budapest
Archaeolingua, 2016
Nyelv: magyar és angol nyelvű összefoglalókkal
Keménykötés
Terjedelem: 492 oldal, színes és fekete-fehér képekkel

Recenzió

 

A könyv „A Duna–Tisza köze avar kori betelepülésének problémái” címmel 2014-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott és kiegészített változata, illetve néhány új fejezettel is bővült a mű, melyek a disszertációban kevésbé hangsúlyos részek részletes kidolgozása révén születtek. A könyv már nem kizárólag a terület betelepülésének problematikájára fókuszál, hanem egy teljességre törekvően átfogó képet nyújt a Duna–Tisza közéről napjainkig ismertté vált avar kori régészeti emlékanyagról.

A kötetben több mint 9000 avar kori sírlelet elemzésével, a temetők horizontál statigráfiai vizsgálatával, tárgytipológiai kutatásokkal nyert adatok vannak rendszerezve. Átfogó ismeretet nyújt e mű a Duna–Tisza köze kora középkori természeti képéről, a terület eltartó képességéről, az egyes területek betelepülésének üteméről, a feltételezett bevándorló közösségek sajátos színezetű régészeti hagyatékáról, a belső migrációról, a temetkezési szokások változásáról, a régészeti leletanyagról és nem utolsó sorban új szempontok szerint vizsgálja a Duna–Tisza közére lokalizálható kora avar kagáni központ kérdéskörét és a kagáni központ továbbélésének lehetőségét az avar kor második felében.

Mivel a Duna–Tisza köze avar kori leletanyagának többsége publikálatlan, ezért a közöletlen leletanyag bevonásával készített, komplex áttekintés alapvető és hiteles ismereteket nyújt, rendszerezett formában e terület avar kori történetéről, az e területen élő népességekről. 

x