Volume 7

Borbély Zsuzsanna – Vajda Olga

A Közép-Duna-medence régészeti Bibliográfiája 1988–2008
Archaeological Bibliography of the Middle Danube Basin 1988–2008

Szerkesztette: Major Balázs‒Türk Attila

Lektorálta, szerkesztette és kiegészítette: Solti Judit

Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae Vol. 7.
Budapest, Archaeolingua 2017
Nyelv: magyar, angol, német, francia, orosz
Keménykötés
Terjedelem: 852 oldal
ISBN 978-963-9911-94-9
HU-ISSN 2064-8162

Magyarországon 1999-ben jelent meg legutóbb régészeti bibliográfia Jakabffy Imre összeállításában, mely 1987-ig foglalta össze a magyar régészeti szakirodalmat. Jelen munka az 1988‒2008 közötti időszak hatalmas mértékben meggyarapodott régészeti irodalmát rendszerezi a tájékozódni kívánó szakemberek számára.

A munkát, melyet a 2000-es évek közepén még szegedi régészhallgatókként Lőrinczy Gábor és Bende Lívia ösztönzésére kezdtünk el, 2011-ben a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma alkotói támogatásban részesítette. A szerkesztés során arra törekedtünk, hogy a tudományos és ismeretterjesztő művek minél szélesebb körét dolgozzuk fel, ám a kötet időszakát felölelő két évtized termése olyannyira bőséges volt, hogy egy minden részletre kiterjedő régészeti bibliográfia összeállítása csaknem lehetetlen. Több mint tizenkilencezer tételt tartalmazó kötetünkbe, melynek összeállításánál a Magyar Régész Szövetség tudományos publicisztikai listáját vettük alapul, a legfontosabb hazai és külföldi folyóiratok és szakkönyvek kerültek bele.
Formailag igyekeztünk követni a korábbi régészeti bibliográfiák rendszerét. A korszakolást, alcsoportokra bontást is nagyrészt megtartottuk, helyenként azonban a 21. századi követelményeknek megfelelően módosítottuk. E tekintetben Jerem Erzsébettől és az Archaeolingua Kiadótól kaptunk hasznos útmutatást. Munkánk szakmai lektorálását Solti Judit végezte, a cirill betűs tételeket és nevezéktant Türk Attila és Olekszij Viktorovics Komar ellenőrizte. A szerkesztésben Jerem Erzsébet, Major Balázs és Türk Attila segített tanácsaival. Köszönetet mondunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének, amiért a Központi Alapok Programja pályázati forrásból kötetünk megjelentetését lehetővé tette.

Őszintén reméljük, hogy minden Kedves Olvasó haszonnal forgatja majd e kötetet itthon és külföldön egyaránt, s hogy bibliográfiánk a kutatók mellett támpontul szolgál majd az érdeklődő nagyközönség számára is.

x