ArcLand PPKE

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke 2013-2015-ben társult partnere az ArchaeoLandscapes Europe (ArcLand) pályázatnak. A projekten belül a 4. munkacsoport (Action 4, lsd. a Programleírásban, linkekkel) tevékenységében vállal szerepet, melynek keretében a különböző roncsolásmentes lelőhelyfelderítő módszerek alkalmazását oktatja hallgatóinak, különös hangsúlyt helyezve a terepi munkára és az utólagos adatfeldolgozásra, régészeti kiértékelésre. E célok elérésére az ArcLand társszervező pécsi Janus Pannonius Múzeummal (www.jpm.hu), valamint a területileg illetékes Wosinsky Mór Múzeummal (Szekszárd) együttműködésben a Tolna megyei Szakcs és Dalmand határán fekvő római kori város Iovia területén végez kutatásokat a hallgatók intenzív bevonásával.

A fenti kutatáson túl már 2013-ban a Tanszék két hallgatója és egy munkatársa, hallgatóként, Bertók Gábor, tanszékünk oktatója pedig szervezőként és tutorként vett részt a Pécsett, a Janus Pannonius Múzeum és az ArcLand által szervezett Non-Invasive Archaeological Training Project-ben, ahol légi régészeti, geofizikai és egyéb távérzékelési módszerek alkalmazásában szereztek elméleti és gyakorlati ismereteket.


Culture 2007-2013 – ArchaeoLandscapes Europe  programleírás

Főpályázó/Project leader: Römisch – Germanische Kommission, Deutsches Archäologisches Insitut, Frankfurt

Résztvevők: 72 intézmény Európa országaiból, 27 társpályázó/co-organiser és 42 társult partner/associated partner. Projekt honlap: http://www.archaeolandscapes.eu/, a társult intézmények felsorolásával.


Főbb célkitűzések (összhangban az EU kiírás általános elveivel):

"Egy olyan európai kulturális közösség kialakítása … mely a közös kulturális örökségen alapul … és amely együttműködésen alapuló tevékenységek során jön létre … és amely elősegíti a közös "európai polgári tudat" kialakulását."

Eszközei:

  • nemzetközi mobilitás elősegítése a kulturális szektorban
  • kulturális és művészeti termékek nemzetközi mozgásának elősegítése
  • interkulturális dialógus elősegítése


Ezen belül az "Archaeolandscapes Europe" projektterv megfogalmazott általános céljai:

1. Európai Tájrégészeti Örökséget Gondozó Hálózat létrehozása, mely koordinálja, és tanácsokkal látja el a légi és egyéb távérzékelési módszereket régészeti/örökségvédelmi célra alkalmazni kívánó szakembereket.

2. Workshopok, cserelátogatások, oktatóprogramok és egyéb rendezvények révén elősegíti a nemzetközi kutatói mobilitást, tapasztalatcserét.

3. Eredmények megismertetése hagyományos és innovatív módszerekkel a nagyközönség számára.

4. A tájrégészeti és távérzékelési módszerek oktatásának fejlesztése, Európai Mesterképzés megindítása a távérzékelés és örökségvédelem terén.

5. Meglévő archívumok adatainak felhasználását elősegíteni.

6. Légi és egyéb távérzékelési módszerek alkalmazásának elősegítése olyan országokban, ahol azok kevésbé bevett módszerek, különös tekintettel Észak- és Kelet-Európára valamint a  Mediterráneumra.

7. A távérzékelés újabban elérhetővé vált módszerei felhasználási lehetőségeinek kutatása (műholdfotók, lézerszkennelés (LIDAR) stb.).

8. Eljárásmódok kidolgozása a távérzékelési módszerek örökségvédelmi alkalmazásához.


A pályázat résztvevői a kitűzött célok végrehajtásának érdekében az alábbi munkacsoportokat hozták létre:

Action 1: Creation of the ArchaeoLandscapes Network

 Az ArchaeoLandscapes Hálózat létrehozása

Action 2: Communicating with the public and with cultural resource managers Kommunikáció a nagyközönséggel és a kulturális menedzserekkel

Action 3: Promoting the exchange of skills, experience and job opportunities

Szakismeretek, munkalehetőségek közzététele

Action 4: Enhancing the teaching of remote sensing and landscape studies

A távérzékelési és tájrégészeti módszerek alkalmazásának oktatása

Action 5: Securing the better exploitation of existing air-photo archives across Europe

A meglévő európai légifelvétel-archívumok anyagának felmérése, használatuk elősegítése

Action 6: Support for aerial survey, remote sensing and landscape exploration

A légi régészeti, távérzékelési módszerek alkalmazásának, a tájrégészet támogatása

Action 7: Exploring the uses of laser, satellite and other forms of remote sensing

A lézeres légi szkennelés, műholdfelvételek és más távérzékelési módszerek régészeti alkalmazási lehetőségeinek kutatása

Action 8: Providing technical guidance and best practice in aerial survey etc

Technikai irányelvek és alkalmazási útmutatók kidolgozása a roncsolásmentes régészeti módszerekhez

 


Összköltségvetés: 5.000.000 EUR

(önrész: 2.500.000 EUR EU támogatás: 2.500.000 EUR)

Projekt kezdete: 2010. szeptmber 15.

Időtartam: 5 évA NATS 2013 résztvevői, köztük a PPKE Régészeti Tanszékéről Bertók Gábor oktató; Takács Bendegúz, Budai Dániel és Nyilas Eszter BA hallgatók; valamint Vágner Zsolt doktorandusz


 
NATS 2013 – légi régészeti tréning


 
Tantermi foglalkozások


 
A NATS 2013 során a hallgatók által fotózott néhány baranyai lelőhely, valamit a Pécs-pogányi bázisreptér (LHPP) 
 
x