Balatonszemes – Barát-dűlő

Balatonszemes 2014

Balatonszemes közigazgatási területén, Telki és Rádpuszta között, a Barát-dűlő nevű erdős hegyoldalban található a középkori Mindszent pálos kolostor helyszíne. A 18. században még magasan álló falakkal álló épületegyüttes helyén mára csak buckák és rablógödrök borította felszín maradt. Egy 2012-es kisebb ásatás és helyszíni megfigyelést (Varga Máté) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke 2014. október 20‒30 között tanásatás keretében kezdte meg a lelőhely szakszerű feltárását a település önkormányzatának támogatásával. A 14–15. századi pálos kolostor romjain előbb Bertók Gábor segítségével geofizikai felmérést végeztünk, majd ennek eredményei, illetve a 2012-es kisebb ásatás adatai alapján összesen három, ÉNY‒DNY irányban futó, 16 m hosszú szelvényben megkezdtük a munkát, a remélt falak és épületmaradványokra merőlegesen. A szelvényt három részre osztottuk 50 cm széles tanúfalakkal. 15‒20 cm-es mélységben már erősen törmelékes kevert betöltést bontottunk ki, melyben középkori téglamaradványok és habarcs került elő. Mindhárom szelvényben a humusz eltávolítása után helyenként összefüggő, masszív, világos színű habarcsos törmelék jelentkezett, alatta pedig fal- és alapmaradványok, tehát az egykori templom nyomait sikerült megtalálni. Számos kőfaragvány mellett a 3. szelvényben előkerült a templombelső padlótéglákkal kirakott járószintje is, amelyen a beszakadt mennyezethez tartozó kövek feküdtek.

Türk Attila

Fényképek →


Balatonszemes 2015

A PPKE Régészeti Tanszéke Balatonszemes Önkormányzata megbízásából az egykori Mindszent pálos kolostor területén (Balatonszemes – Barát-dűlő) 2015. október 26. – november 4. között végzett tervásatást.
A kutatás célja az egykori pálos kolostor maradványainak rétegtani megismerése, illetve az előző évben megkezdődött feltárás folytatása, az alapok és az esetleges falmaradványok további kutatásával az egykori kolostor kiterjedésének és helyzetének pontos meghatározása volt. Egy észak-déli irányú kutatóárok segítségével sikerült meghatározni az északi kolostorszárny pincéjét, illetve egy szelvénnyel feltárni a templom déli szentély és hajófalának csatlakozását.

Az ásatáson 26 egyetemi hallgató vett részt Lóki Róbert és Végh András irányítása mellett.

Fényképek →


Balantonszemes 2016

A PPKE Régészeti Tanszéke Balatonszemes Önkormányzata megbízásából az egykori Mindszent pálos kolostor területén (Balatonszemes – Barát-dűlő) 2016. október 15. – október 29. között végzett tervásatást.
A feltárás eredményeként megtaláltuk a templom sokszögű szentélyzáródásának északi és északkeleti falát, valamint a hozzá északról csatlakozó sekrestye helyiségét. Előkerült a főoltár alapozásának részlete is. Ezen falrendszer ráépült egy korábbi falrendszer visszabontott alapfalaira, amely szintén egy templom szentélynek északi és északkeleti falából, valamint a hozzá északról csatlakozó sekrestye keleti falából áll. Az ásatás ritka lelettel is szolgált. Az egykori sekrestye lebontott falai közt az épülettörmelékből egy szerzetes fejét ábrázoló életnagyságú szobor került elő. A különleges faragvány egykor egy tompaszögű falsarokba, feltehetően templomszentélyben elhelyezett, boltozat indító konzol volt.

Az ásatáson 24 magyar és egy szír egyetemi hallgató vett részt Végh András irányításával.

Fényképek →


Balatonszemes 2017

A PPKE Régészeti Tanszéke Balatonszemes Önkormányzata megbízásából az egykori Mindszent pálos kolostor területén (Balatonszemes – Barát-dűlő) 2017. július 11. – július 29. között végzett tervásatást.
Az előző évi kutatás eredményeire támaszkodva feltárásra került a kolostor templomának teljes szentélye. Előkerültek a templom padlójának erősen hiányos részletei, illetve a templomban temetkezés is napvilágra került. A kívülről támpillérekkel támasztott, sokszögzáródású szentélyt egykor boltozat fedte. A feltárás különlegessége volt a templom alapkövének megtalálása a szentély keleti falának alapozásában. Az európai összehasonlításban is ritka emlék a 15. század elején megnagyobbított és újjáépített szentély építésének kezdetét jelezte.

Az ásatáson 23 magyar egy német egyetemi hallgató vett részt Lóki Róbert és Végh András irányításával.

Fényképek →


Balatonszemes 2018

A PPKE Régészeti Tanszéke Balatonszemes Önkormányzata megbízásából az egykori Mindszent pálos kolostor területén (Balatonszemes – Barát-dűlő) 2018. június 25. – július 7. között végzett tervásatást.
A kolostor ásatását a templom hajójának kutatásával folytattuk. A 2015-ben, az északi kolostorszárny pincéjében kijelölt kutatóárkot meghosszabbítottuk dél felé keresztülvezetve azt a kolostornégyszög udvarán és a templom hajóján. Feltártuk a templomhajó falait, illetve a déli fal mellett egy mellékoltár alapozását. A hajóban temetkezések is előkerültek. A templomtól délre a kolostort megelőző Árpád-kori településrészlet látott napvilágot. A leletek közül egy 14. századi bronz feszület érdemelt különös figyelmet.

Az ásatáson 19 egyetemi hallgató vett részt Lóki Róbert és Végh András irányításával.

x