Crac des Chevaliers – 2019

Fényképek →

Az idei év terepmunka szezonjai során tovább folytatódott a középkori vízgazdálkodás elemeinek felmérése. Ezzel párhuzamosan a templom belsejében végzett szondázó feltárás során előkerült az épület keresztes-kori járószintje, jóval a ma ismert padló alatt. Ugyanitt folytatódott keresztes kori falfestmények állapotfelmérése, valamint a templom és környezete építéstörténeti tanulmányozása. Az északnyugati gyilokjáróban a belsővár szennyvízelvezetésének kiépítése kapcsán került sor további szondázó kutatásra, melynek eredményeként lehetővé vált a belsővár teljes szennyvízelvezetési rendszerének megismerése. Mindez elengedhetetlenül fontos alapadatokat szolgáltatott az épületek felújításához. Az UNESCO Technical Assistance programjának keretében a SHAM elkészítette a vár valamennyi épületének hivatalos nevezékrendszerét, valamint a Műegyetem kollégáinak részvételével tovább folyt a helyreállítás tervezése. Az őszi szezon keretében a fentebb említettek mellett lehetőség nyílt a korábban feltárt leletek restaurálására és a tudományos feldolgozásra. Legújabb eredményeinket az Aleppói Nemzeti Múzeum megnyitása alkalmából rendezett nemzetközi konferencián ismertettük.

x