2020

2020-ban még intenzívebben folytatódott a Pest megye déli részén az utóbbi évtizedben beindult hosszútávú régészeti kutatási program, részeként a PPKE Régészettudományi Intézetének és a Magyar Őstörténeti Témacsoport vezetésével évek óta zajló Duna-Tisza közi regionális honfoglalás kori terepi kutatásnak, mely egy több kisebb régió intézményeinek és kutatóinak tudományos munkáját összefogó nagyobb projekt. Az alábbi három feltárás a Ferenczy Múzeumi Centrum, a Közösségi Régészeti Egyesület és Füredi Ágnes (Várkapitányság NZrt. – régész, PPKE BTK – PhD hallgató) közreműködésével valósult meg, 2020 szeptemberében.

A régió honfoglalás kori régészeti anyaga folyamatosan új lelőhelyekkel gazdagodik, és friss tervásatások is növelik a felhasználható adatok mennyiségét. A folyamatosan bővülő adatbázis szisztematikus felgyűjtése és értelmezése, újabb célzott kutatásokkal kiegészítve elengedhetetlen részét képezi a korszak történeti és régészeti kutatásának, a Duna–Tisza-közi 10. századi településtörténet kérdésére fókuszálva.

Az általában sekély sírokat rejtő honfoglalás kori temetők java része nagy felületű mezőgazdasági művelés alá vont területen található, így azok fokozottan ki vannak téve a gyors erózió és a szántás okozta bolygatás együttes, romboló hatásának. Másrészt e „csupasz", felszínre kerülő régészeti jelenségeket és leleteket a rossz szándékú, rabló jellegű kincskereső tevékenység is folyamatosan fenyegeti, a tapasztalatok alapján egyre növekvő mértékben.

A Régészettudományi Intézet, a Ferenczy Múzeumi Centrum és a civil együttműködőket összefogó Közösségi Régészeti Egyesület hosszútávú célja e veszélyeztetett, és tudományos szempontból kiemelkedő jelentőséggel bíró új lelőhelyek feltérképezése, felmérése, és megmentése, valamint az elsődleges leletfeldolgozás mellett kutatási projekt keretei közt a régió honfoglalás kori leletanyagának teljes tudományos feldolgozása és közlése is a szűkebb régióban (Füredi Ágnes készülő PhD disszertációjának keretében).

A PPKE RI Magyar Őstörténeti és Honfoglalás kori Régészeti Tanszéke hasonló együttműködést folytat immár negyedik éve a jászberényi Jász Múzeum munkatársaival, Gulyás András koordinálása mellett. Idén egy egyedül álló dirhemleletnek eredtünk a nyomába Jászfelsőszentgyörgy-Zagyván túl lelőhelyen.

A kutatások a Tématerületi Kiválósági Program: Magyarország és a Kelet kapcsolatának régészeti kutatása - Keleti Örökségünk PPKE Interdiszciplináris Történeti és Régészeti Kutatócsoport (TUDFO/51757-1/2019/ITM) pályázati program, valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoportjában futó Árpád-ház Program (IV. 2. Az Árpád-ház elődeinek keleti kapcsolatrendszere) támogatásával valósultak meg, valamint civil és régész önkéntesek segítségével.

x