Törtel

Fényképek →
(Fotó: Füredi Ágnes, Rácz Tibor Ákos, Mohácsi Bori, Tóth Béla)

A Törtel külterületén található ismert lelőhelyen felszíni bolygatásról (mélyszántás) történt bejelentést. Az FMC-vel szabályozott, jogszabályi keretek között együttműködő, engedéllyel rendelkező önkéntesek segítségével 2019 novemberében terepbejárást és műszeres lelőhely-felderítésre került sor (fémkereső műszerrel) a helyszínen. A jó kutathatósági viszonyok közt bejárt területen 10. századi sírra utaló fémleleteket találtak: többek között bronz öntött gömbsorcsüngős fülbevaló-pár, ezüstötvözetből öntött aranyozott ruhaveretek, illetve egy hasonló anyagú, szép kidolgozású, indás-palmettás díszű lemez (karperec?) töredékei is előkerültek, közvetlenül a szántott felszínről.

A PPKE RI által is támogatott kutatás elsődleges célja a 10. századi sír, sírok helyének lokalizálása volt. A vizsgált terület több korszakos régészeti lelőhelyként szerepel a közhiteles lelőhely-nyilvántartásban, azonban a terepbejárások során azonosított 10. nem volt ismert ott. A rendelkezésre álló adatok alapján a területen több évtizede homokhordással csontvázas sírokat pusztítottak el, illetve feltártak itt korábban egy ÉNy-DK-i tájolású, melléklet nélküli sírt is.

Az idén itt végzett régészeti kutatás során a szántásban gyűjtött leletek koncentrációjához igazodva először azt a területet vizsgáltuk meg, ahol feltételezhető volt a felszíni sírleletekhez tartozó temetkezés előkerülése. Sajnos a bolygatott humuszt eltávolítva beigazolódott a gyanú, hogy a tárgyak egy szinte lejesen szétroncsolt sírból származnak. A feltárás során bolygatott helyzetben női sír több csontjára, és néhány fémleletre bukkantunk. A megnyitott felület többi részén nem volt nyoma temetkezéseknek, azonban nem zárható ki, hogy az említett homokkitermelés több sírt elpusztított nyomtalanul. A kutatás teljességének érdekében a vizsgált dombon nyitottunk még néhány kisebb szondázó szelvényt, további sírok azonban nem kerültek elő.

A bolygatott temetkezés gondos, fémkereső műszerrel is kiegészített kutatásának köszönhetően szép számban megtalált fémleletek gazdag női sírra utalnak. A már említett ékszerek, ruhadíszek mellett különleges tárgyak, fa nyereg bronz lyukvédő veretei is előkerültek – kerek, és ritka, ám igen jellegzetes, „S” vagy „§” alakú példányok is. Elmondhatjuk tehát, hogy a törteli kutatásnak köszönhetően újabb fontos (és hitelesített) adatokkal gazdagodott a régió honfoglalás kori településtörténete.

x