Nagymuzsaly (Ukrajna)

Fényképek →

2016 májusában az Ungvári Nemzeti Egyetem vezetésével, a PPKE BTK Régészeti Tanszékével kötött együttműködési szerződés alapján megkezdődött Tanszékünk első ukrajnai közös projektje, a kárpátaljai Nagymuzsaly település határában található középkori romtemplom szisztematikus régészeti feltárása. A munka a Teleki László Alapítvány kezdeményezésével és finanszírozásával valósul meg. Nagymuzsaly határában az ásatás elsődleges célja a jelentős maradványokkal rendelkező templomrom műemléki helyreállításának szakmai előkészítése, a belső és külső járószintek, elpusztult épületrészek, temetkezések tisztázása. A feltárás során előkerülő kőfaragványok hozzájárulnak ahhoz, hogy elkészüljön a templom elméleti rekonstrukciója, és a műemléki helyreállítás terve, melynek eredményeként egy történelmi emlékhely kialakítása valósulhat meg. Terveink szerint Tanszékünk a jövőben is aktívan részt fog venni a határon túli egyházi műemlékek és régészeti hagyaték kutatásában.

x